Hovrätten avslår prövning för stenbrott vid Skälefjäll

Idag meddelade Svea Hovrätt att de inte beviljar prövningstillstånd för Hallinden granits ansökan om stenbrott i närheten av Skälefjäll, Bohuslän.  Beslutet är glädjande för klättrare och många boende i området.

Foto: Jonas Paulsson
Foto: Jonas Paulsson
Hallinden granit har tidigare ansökt om att få anlägga en bergtäkt i nära anslutning till Skälefjäll. Ansökan har avslagits av samtliga instanser, men sedan överklagats. Idag meddelade Svea Hovrätt att prövningstillstånd avslås, ärendet kommer inte att tas upp i högsta instansen, vilket klättrare och många boende i området gläds åt.
Svea Hovrätt är  högsta instansen som målet kan prövas i och domen kan därmed inte överklagas.
Utdrag ur domen:
Mark- och miljööverdomstolen har gått igenom utredningen i målet och kommit fram till att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd i detta fall.
Mark- och miljööverdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens dom står därför fast.
Läs hela domen:
Slutligt beslut Skälefjäll Svea Hovrätt 2014-06-17

Kort bakgrund

I december beslutade miljödelegationen vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län att avslå Hallindens granits ansökan om tillstånd för att få anlägga en bergtäkt i nära anslutning till Skälefjäll i Bohuslän.
Hallindens granit överklagade Miljödelegationens beslut till Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt. Mark- och miljödomtolen beslutade att avslå Hallindens granits överklagande tidigare i april. De gick därmed på miljödelegationens linje.
Hallinden granit överklagade beslutet, till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt, men idag kom alltså domen att prövningstillstånd avslås, vilket klättrare och många boende i området gläds åt.