Rätt försäkrad för klättersemestern

Säkring av andreman vid Dyviksudd

Semestertider närmar sig och många planerar klättersemestrar. Det är därför viktigt att du kollar upp din försäkring, flera olycksfallsförsäkringar inkluderar inte klättring.

Säkring av andreman vid Dyviksudd
Foto: Johanna Löfvenius
Alla som är medlemmar i en klätterklubb omfattas av en klätterförsäkring inom Norden. Bli bara medlem i en klubb! Medlemmar kan även teckna en resetilläggsförsäkring  som gäller utanför Norden.
Gör det innan midsommar, kansliet har semesterstängt i juli.

Medlemsförsäkringen

Försäkringen är en kollektiv försäkring och har därför vissa begränsningar. Den ersätter EJ en olycksfallsförsäkring, Svenska Klätterförbundet rekommenderar därför att alla ser över sitt försäkringsskydd och tecknar en individuell hem-/sjuk-/olycksfallsförsäkring.

Medlemsförsäkringen omfattar
 • All klättring i Norden (Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge)
 • Gäller ej på Färöarna
 • Gäller kalenderårsvis
 • Akutersättning högst 6% av ett basbelopp
 • Tandskadekostnader högst 60% av ett basbelopp
 • Sönderklippta kläder i samband med vård högst 15% av ett basbelopp
 • Skadade idrottskläder och glasögon högst 30% av ett basbelopp
 • Medicinsk invaliditetsgrad 1-4%, ersättningen beräknas på 250.000 kr
 • Invaliditetsgrad 5-74%, ersättningen beräknas på 250.000 kr
 • Invaliditetsgrad 75% och högre, 500.000 kr
 • Dödsfallsersättning försäkringsbeloppet är 50.000 kr

Mer om försäkringen, hur du anmäler skada och fullständiga försäkringsvillkor
Bli medlem i en klätterklubb och få medlemsförsäkringen

Resetilläggsförsäkring för medlemmar

Som medlem i en ansluten förening har man möjlighet att teckna en resetilläggsförsäkring för klättring utanför Norden. Försäkringen omfattar en rad kostnader som EJ omfattas av medlemsförsäkringen eller de vanligaste hem- och olycksfallsförsäkringarna. Förbundet rekommenderar därför alla som reser utanför Norden för att klättra att teckna resetilläggsförsäkringen!

OBS! Resetilläggsförsäkringen gäller per kalenderår men högst 45 dagar per resa. Är man borta längre bör man ha ett annat reseskydd.

Resetilläggsförsäkringen omfattar
 • Sjukvård
 • Merkostnader för kost och logi vid olýcksfallsskada eller sjukdom
 • Tandbehandlingskostnader
 • Merutgifter för hemtransport
 • Gäller i hela världen (upp till 6000 m)
 • Räddning & eftersök av helikopter högst 100 000kr per skadetillfälle
 • Gäller kalenderårsvis

OBS! Du måste vara medlem i en förbundsansluten klätterklubb för att försäkringen ska gälla!

Teckna resetilläggsförsäkring, hur du anmäler skada och fullständiga försäkringsvillkor

Bli medlem i en klätterklubb