Vill du klättra i Yosemite?

Klätterförbundet har fått en inbjudan av American Alpine Club till den årliga internationella klätterträffen (International Climber’s Meet) i Yosemite 6-11 oktober 2014. Du som är medlem i en klätterklubb har möjlighet att åka som Klätterförbundets representant.

Foto: Burr
Foto: Burr
Klätterförbundet har möjlighet att skicka en representant och vi står för deltagaravgiften på 415 USD. Avgiften täcker mat, boende och lokala transporter. Deltagaren står själv för resa till Yosemite samt eventuella personliga utgifter på plats.
Du som är medlem i en klätterklubb har möjlighet att ansöka om att få åka som Klätterförbundets representant på träffen. Du ansöker i formuläret längst ner, senast 31 maj.

Representation på internationella klätterträffar

Varje år får Klätterförbundet flera inbjudningar till internationella klätterträffar. Klätterförbundet  har en liten budget för att låta medlemmar kunna närvara på sådana träffar. Det är förbundsmötet (det vill säga våra klätterklubbar), som har beslutat detta.
När vi får inbjudan till en internationell klätterträff , som vi bedömer är intressant, lägger vi upp det som en nyhet och öppnar en ansökan för alla som är medlem i en klätterklubb. Kansliet på Klätterförbundet går sedan genom ansökningarna och väljer ut representanter. Klätterförbundet betalar anmälningsavgifter, kost och logi till träffen, men ej resa.
Klätterförbundet förbehåller sig rätten att inte utse några representanter om vi inte finner några lämpliga kandidater bland de sökande.
Alla kan naturligtvis söka själva direkt till arrangören, men betalar då själva.
Läs mer om träffen på American Alpine Club’s hemsida.
Sista ansökningsdag är 31 maj. Vi har möjlighet att skicka en representant.

Kriterier från American Alpine Club

”Experience with placement and removal of protection, multi-pitch rope management, at least two years of technical rock climbing, and the ability to follow sustained 5-8 granite (Yosemite rating scale) is mandatory.”

Fel: Kontaktformulär hittades inte.