Pengar kvar att söka för klätterklubbar

Klätterförbundet har fortfarande pengar kvar att söka för klätterklubbar. Bidraget ska gå till klubbar som vill arrangera ett mindre läger med en övernattning för barn och ungdomar i sitt närområde.
Vi förlänger därför bidragsansökan för att arrangera ett läger till 13 maj.
Ta chansen och ge fler barn och ungdomar i er klubb möjlighet att klättra utomhus och bo i tält minst en natt. Vi har 12 000 kronor att fördela till två läger (6 000 kronor per läger).

Foto: Jonas Paulsson
Foto: Jonas Paulsson

Kriterier för lägret

  • Lägret ska vända sig till barn och ungdomar
  • Lägret ska genomföras under 2014
  • Deltagarna ska få klättra utomhus, men också lära sig om friluftsliv och ha kul tillsammans
  • Lägret ska ha minst EN övernattning i tält. Det kan vara en helg eller i veckan (bra tillfälle är sommarlovet).

Bidraget är tänkt att i första hand finansiera utrustning, transport och mat till deltagarna.  Vi prioriterar att lägren håller en så låg kostnad som möjligt för deltagarna, för att så många som möjligt ska ha ekonomisk möjlighet att delta.

Om projektet

Svenska klätterförbundet har, med bidrag från Svenskt Friluftsliv, initierat ett projekt för att ge fler barn och ungdomar möjlighet att prova på klättring utomhus. Bidraget kommer att under 2014 delas ut till klätterklubbar som vill arrangera lokala barn- och ungdomsläger utomhus.
Skicka ifylld ansökan senast 13 maj till kansliet@klatterforbundet.se.
pdfMall Ansökan för barn och ungdomsläger