Välbesökt förbundsmöte på Bosön

I helgen har Svenska Klätterförbundet genomfört förbundsmöte på Bosön. Förbundsmötet hålls vartannat år och detta år fanns 23 klubbar representerade av förbundets ca 70 klubbar, vilket är en ökning med sex klubbar från förra förbundsmötet.
Under lördagen hölls två föreläsningar av två inbjudna föreläsare samt en kortare genomgång av vad som skulle beslutas på söndagen.
Ida Östensson från Crossing Boarders berättade om hur klätterklubbar kan jobba med ökad jämställdhet och konkreta verktyg för hur klubbarna kan bli mer inkluderande, att alla medlemmar ska nå sin fulla potential och utöva klättring utifrån sina egna förutsättningar. Föreläsningen ledde till engagerade diskussioner och många ville gärna veta mer.
Konsumentverket var på plats med två representanter som berättade om sitt uppdrag att se över klätterverksamhet i relation till produktsäkerhetslagen de närmaste två åren. Det väcktes många frågor kring uppdraget och vad som räknas som ”tjänst”. Det följdes av en diskussion när en klubb kan eller ska hållas ansvarig för säkerhet på en öppen klätterträff. Konsumentverket vill fortsätta diskussionen med klätterklubbarna och styrelsen har i uppdrag att upprätthålla kontakten. Konsumentverket vill även besöka några klätterklubbar för att få en bättre förståelse för sporten och verksamheten.
Kvällen avslutades med en mycket uppskattad bildvisning av Petter Restorp från hans och Stefan Wulfs bestigning av El Corazon i Yosemite 2013.
Under helgen delades även 2013 års utmärkelser ut.

Foto: Jonas Paulsson
Jacob från Fjällframfart SK tar emot priset för årets klubb 2013. Foto: Jonas Paulsson
 

Sammanfattning av några av besluten på förbundsmötet

Under söndagen hölls det beslutande mötet. Under mötet togs flera beslut av medlemmarna, det vill säga klätterklubbarna.
När fullständigt protokoll med samtliga beslut är färdigjusterat läggs det ut på Klätterförbundets hemsida.
Gällande motioner antogs förbundsstyrelsens svar på samtliga motioner.
Verksamhetsplanen och därmed vad förbundsstyrelsen har operativt ansvar för de närmaste två åren antogs efter flera diskussioner med ett fåtal justeringar i ursprungsförslaget. En av de längre diskussionerna rörde förslaget att teckna minst ett långsiktigt sponsoravtal och vilken typ av företag som kan accepteras som sponsor till Klätterförbundet. Den ledde dock inte till någon ändring av själva förslaget.
När det gällde förslaget på ekonomisk plan för de närmaste två åren blev det en längre diskussion kring styrelsens förslag att göra ett minusresultat de närmaste två åren på ca 500 000 kr. Detta är möjligt på grund av att förbundet har gjort överskott de senaste fyra åren. Det blev även en lång diskussion kring fördelning av budgeten. Diskussionen ledde dock inte till några nya förslag kring den ekonomiska planen från de närvarande medlemmarna, utan mötet antog styrelsens förslag.
Medlemsavgiften antogs enligt förslaget.
Handlingarna hittar du här (det vill säga det vill säga förslagen till beslut, inte själva besluten, de reodgörs för i protokollet).

Ny styrelse

Förbundsmötet har valt en ny styrelse. Valberedningens förslag var nyval av ordförande och samtliga ledamöter (dvs en helt ny styrelse). Förbundsmötet ville dock se kontinuitet i styrelsen och ha kvar någon från tidigare styrelse. Sammansättningen som valdes blev därmed följande:
Ordförande:
Jacob Sternius, Stockholms kk, nyval
Ledamöter:
Peter Hermansson, Halmstad kk, omval
Isabel Jantzer, Luleklättrarna, nyval
Per-Ola Nilsson, Visby kk, nyval
Stefan Rasmussen, Västerviks kk, nyval
Anna Stockborn, Linköpings kk, nyval
Lidia Strömsten, Kvibergs kk, nyval
Suppleanter:
Jessica Leander, Åredalens kk
Johan Ragnarsson, Höglandsklättrarna
Styrelsen kommer att besluta internt om fördelningen av poster (vice ordförande, kassör och sekreterare).
STORT TACK alla engagerade klubbar som närvarade på mötet!