Kampanj för access: 7 sätt att göra rätt

För nya klättrare kan begreppet access vara förvirrande. Vad är det och hur påverkar det mig? Just nu gör vi på Svenska Klätterförbundet en kampanj där vi informerar såväl gamla som nya klättrare om hur vi gör rätt när vi klättrar ute.

Kampanjen i korthet

Svenska Klätterförbundet har producerat en kampanj för access, ett av våra mest prioriterade områden. Med ekonomiskt stöd från Naturvårdsverket har vi tagit fram en affisch och ett antal filmer för sociala medier. Affischerna finns att se på ett antal klättergym under hösten.

Fotografen och filmaren Pim Shaitosa har producerat såväl stillbilder som rörligt material.

Kampanjens sju punkter

Allemansrätten innebär att du får vara på någon annans mark utan att först be om lov. Motkravet? Visa hänsyn och ta hand om naturen. Det är du som bestämmer var vi ska klättra i framtiden, om vi ska klättra i framtiden! Här är sju saker att tänka på:

#1 Fuska inte med parkering, stå enbart på anvisade platser.
#2 Gena aldrig över åkrar eller tomter.
#3 Klättrar du i naturskyddat område? Kolla lokala föreskrifter.
#4 Ta med dig alla sopor hem – även andras.
#5 Häckar en fågel vid klippan? Stör inte.
#6 Toalettbesök? Gräv ner skiten.
#7 Håll låg ljudnivå och var artig mot alla du träffar.

Vi som klättrar blir allt fler. Det är positivt att många inser hur roligt det är med klättring. Men: ju fler vi blir, desto större blir kraven på oss.

Se filmen: 7 sätt att göra rätt

Naturen och rätten att klättra är inget att ta för givet. Det finns situationer då vi klättrare måste se konsekvenserna av vår aktivitet. Foto: Pim Shaitosa

Får jag klättra?

Gratis accessinformation för hela Sverige? Absolut. Via vårt verktyg Accessdatabasen får du koll på klippan.

Förbundets accessarbete

Många klätterklubbar anser att tillgången till utomhusklättring är ett av förbundets viktigaste arbetsområden. På vårt kansli i Stockholm arbetar en resurs med accessfrågor och vi fokuserar både på att bevara de områden som redan finns och på att stötta utvecklingen av nya.

Vi har en accesskommitté med ideella eldsjälar, vars uppdrag är att:

  • Samla erfarenheter och kunskap om accessarbete.
  • Stötta och ge råd till klubbar och förbundet.
  • Ge råd för fördelning av bidrag för accessarbete.
  • Uppdatera och sprida aktuell information och access.

Accesskommittén nås enkelt via mejl.

Bidra till Accessfonden

Gör en insats för klättringen.

Kontakta oss

Emma Borggrén-Franck

Generalsekreterare

emma.borgren@klatterforbundet.rf.se
08-699 65 23

Andreas Enqvist

Kansliansvarig, information

andreas.enqvist@klatterforbundet.rf.se
08 699 65 21