Sök bidrag ur Accessfonden

Ansökan och kriterier

SKF:s anslutna klätterklubbar kan söka bidrag från Accessfonden. Det ska i första hand vara till en speciell accessinsats i klubben, men kan i enstaka fall delas ut till att få ett löpande arbete igångsatt.

Ansökan ska innehålla
 • Varför bidrag önskas
 • Hur mycket bidrag som önskas
 • Bakgrund till problemet samt hur åtgärden ser ut för att lösa det
 • Anledning till att just detta förhindrar/förebygger ett eventuellt accessproblem.
 • Ett datum på när problemet ska vara löst. Om problemet som man sökt pengar för inte kan lösas till denna deadline har Accesskommittén/SKF rätt att kräva att bidraget betalas tillbaka eller att man motiverar anledningen till detta på ett sätt som Accesskommittén godkänner.
Kriterier för att erhålla bidrag
 • Endast klubbar kan söka, ej enskilda personer.
 • Hållbar och långsiktig lösning på ”problemet”.
 • Etablerade klätterklippor/områden prioriteras
 • Klippor/områden med höga klättervärden prioriteras
 • Bidraget ska gynna många
 • Bidrag ska ej ges till löpande utgifter inom klubben (t ex årsavgiften till vägföreningen) utan till punktinsatser eller igångsättning av ett löpande arbete.
 • Ansökan ska vara i linje med Accessfondens riktlinjer.