Klättring på schemat

Vi på Svenska Klätterförbundet vill se mer klättring i skolan. Just nu erbjuder vi gratis utbildning till lärare som vill lära ut klättring till eleverna, inne såväl som ute. Projektet genomförs tack vare stöd från organisationen Svenskt Friluftsliv.

Välkommen till klätterutbildningen

Kursen vänder sig i första hand till dig som är behörig idrottslärare i gymnasieskolan, men även idrottslärare i grundskolan samt elever på högskolor och universitet som läser till idrottslärare är välkomna att ansöka. För att bli antagen till utbildningen krävs grönt kort, att du ska vara fullt frisk och ha normalgod fysik.

Innan du kan bli godkänd krävs att du har gått en första hjälpen-kurs de senaste fem åren. På vår sida med normer kan du läsa mer om de kurser som ingår i utbildningen. Klicka på länkarna för topprepsinstruktör, klätterledare samt kurs i sportklättring.

Mer klättring i skolan – målet med utbildningen för idrottslärare. Bilden är dock från ett annat tillfälle. Foto: Oscar Wånggren
Utbildningens mål
  • Du som lärare kan ansvara för klätteraktiviteter på ett säkert och inspirerande sätt inom skolans verksamhet.
  • Du ska kunna koppla klättringen till skolans styrdokument och använda den som bedömningsunderlag.
  • Du blir topprepsinstruktör och klätterledare.
Befogenheter

Klätterledare. Utbildas på en specifik klippa och får sedan arrangera topprepsklättring för grupper på just den klippan.

Topprepsinstruktör. Får hålla kurser inom topprepsklättring och bouldering inomhus, samt utfärda grönt kort för topprepsklättring.

Tid och plats

Kursen pågår under ett läsår och omfattar fyra lärarledda tillfällen om sammanlagt sex dagar, samt egen praktik. 4–8 deltagare per grupp. Vi planerar att hålla kurser i Stockholm, Malmö, Karlstad, Falun, Göteborg och Umeå, om intresse finns.

Läs mer här.

Tänk på!

För att kunna träna klättring och praktisera tillsammans med en instruktör behöver du ha möjlighet att ta dig till en klättervägg som erbjuder normerade kurser. Du behöver också kunna ta dig till klätterklippor för egen träning. Det är en fördel om du har en fast klätterpartner att träna med – gärna en lärarkollega som också går kursen.

Anmäl intresse

Ansök genom att mejla till Eva Rimnäs på förbundskansliet. Uppge namn, adress, telefon och eventuell tidigare klättererfarenhet, samt hur länge du har haft grönt kort.

Uppge även önskad plats för din utbildning. Välj mellan Stockholm, Malmö, Göteborg Falun, Karlstad och Umeå.

Utomhusklättring, något av det roligaste som finns. Foto: Pim Shaitosa
En utbildning med undantag

För att ansvara för grupper i klättersammanhang krävs omfattande kunskap, inte minst med tanke på den komplexa riskbilden. Konsumentverket hänvisar till Svenska Klätterförbundets utbildningssystem när det gäller att ansvara för klättring och annan höghöjdsverksamhet med grupper. Förbundets utbildningskommitté har beviljat dispens för att denna utbildning ska kunna genomföras under ett års tid. Normalt sett krävs längre tids klättererfarenhet för att uppnå nivåerna topprepsinstruktör och klätterledare. För att dispensen ska gälla krävs att deltagarna närvarar vid alla kursdagar och genomför samt loggar egen träning.