Tävlingsskommittén

Tävlingskommittén arbetar med att utveckla och stötta förbundets tävlingsverksamhet.

Tävlingskommittén

Kommitténs uppdrag är att förbundets tävlingsverksamhet håller en hög nivå genom att:

  • Stötta förbundskansliet i arbetet med planera kommande års tävlingsverksamhet.
  • Ha god kännedom om IFSC:s regler.
  • Utvärdera, föreslå, bredda, utveckla och revidera former, regler och tävlingsguider för tävling.
  • Bistå klubbar och förbundet med kompetens, råd och information angående tävlingar.

En plats för engagemang

Klätterförbundets kommittér spelar en viktig roll för att utreda, föreslå och genomföra aktiviteter som utvecklar förbundets olika verksamhetsområden. Kommittéerna har en viktig rådgivande funktion för att utveckla kompetens och sprida erfarenhet till alla klättrare och klubbar. Vid behov kan kommittéerna representera förbundet nationellt och internationellt.

Kontakta tävlingskommittén

Tävlingskommittén 2024:

Charlotte Hederén, huvuddomare
Henrik Wåhlin, huvuddomare
Sandra Jonsson, arrangemang, tävlande
Stefan Rasmussen, arrangemang, ledbygge
Robert Rundin, arrangemang, ledbygge, tävlande, anläggningar

Arbetet med kommittéerna är ideella förtroendeuppdrag. För att detta uppdrag ska lyckas på bästa sätt ska förbundet stödja kompetensutveckling samt ledarutveckling bland kommittéernas ordförande och övriga representanter.

Vill du bidra med engagemang i någon av våra kommittéer eller på annat vis? Skicka en intresseanmälan till vårt kansli.

Kontakta oss

Emma Borggrén-Franck

Generalsekreterare

emma.borggren@klatterforbundet.rf.se
08-699 65 23

Patrik Blom

Landslag, tävling & träning

patrik.blom@klatterforbundet.rf.se
08-699 65 24

Janna Holmqvist

Kommunikation & anläggning

janna.holmqvist@klatterforbundet.rf.se
070-445 04 38