Klipporna

Häggsta och Örnberget är båda klassiska klätterområden. Häggsta är tradbetonat och Örnberget erbjuder i princip enbart sportklättring. Den tryckta föraren för repklättring i Stockholm är tyvärr slutsåld, men här nedan finns lite information om klipporna.

Häggsta

Tradklippa med anor från svensk klättrings pionjärepok. Väggarna är tillsammans cirka 350 meter långa och som högst närmare 40 meter. Information om lederna finns på den här sidan, som dock inte är helt uppdaterad.

Viktig info:

  • En korp häckar vid Långfredagsväggen. Vi undviker klättring just där.
  • En del av stigen från nedre parkeringen, mot Nya väggen, är avstängd. Sälgsandbin är i full fart med att gräva bon där. Det är förvisso bra om någon eller några personer trampar på stigen, men inte 200 klättrare. Därför går vi runt just den platsen.
Örnberget

Örnberget i Botkyrka är en hög klippa med många långa ihållande leder på grepprik granit. Vänstra delen av Sydväggen är 45 grader brant. Här finns mer information om lederna. Observera att sajten inte är helt uppdaterad.

Småsten rasar ofta från Örnberget.

Parkering

Tänk på att parkera på anvisade parkeringsplatser. Här finns mer information.

Säkerhetsmässiga tänkvärdheter
  • Hjälm rekommenderas alltid (såklart!). När det är mycket folk på klippan är det än större risk att sten och utrustning faller och träffar en klättrare nedanför.
  • ”Säkring klar!” hör du ropandes från toppen, men är det från din kamrat eller är det replaget bredvid som ropar? Risken för förväxling ökar när många är på klippan. Försäkra dig om att kommandoorden du hör gäller dig.
  • För dig som ledklättrar, tänk på att fall utomhus på klippan medför flera olika risker: Säkringar du lägger själv kan lossna, gå sönder eller helt enkelt ändå inte skydda dig från att slå in i klippväggen eller hyllan nedanför. När du klättrar så är det därför en god idé att tänka att säkringen KAN hålla, inte ATT den håller.

Söker du annan info?

På eventsidan för Sthlm Climbing Festival finns mer info. Hoppas du hittar det du letar efter.