Våra kommittéer

En plats för engagemang

Vill du vara med och utveckla framtidens klättring i Sverige? Det må låta högtravande, men den som engagerar sig i våra kommittéer har all möjlighet att påverka svensk klättring. Vi har nio kommittéer som fungerar rådgivande inom olika områden.

Alla sorters klättring

Våra nio kommittéer bevakar svensk klättring. De utreder, föreslår och genomför aktiviteter som utvecklar förbundets olika verksamhetsområden, samt sprider erfarenheter och information inom sitt område. Vid behov kan kommittéerna representera förbundet nationellt och internationellt.

 

Du kan vara med

Ordföranden i en kommitté utses av styrelsen och formar därefter sin egen arbetsgrupp. Engagemanget som ledamot eller ordförande är ett förtroendeuppdrag och något att vara stolt över. Vi stöttar självklart kompetensutveckling för dig som engagerad. Är du intresserad eller vill du veta mer om någon kommitté? Kontakta oss – kanske finns det en ledig plats just för dig.