Försäkring vid klättring

Skador i skuldra, axel, armbåge, handled och fingrar. Klättring sliter på kroppen och förebyggande träning är viktigt. Men, när du väl är skadad finns hjälp att få via oss på Svenska Klätterförbundet och vår samarbetspartner Folksam.

Gäller både ute och inne

Som medlem i en klätterklubb, eller som deltagare på en av prova på-verksamhet arrangerad av klubben, är du försäkrad hos Folksam. Försäkringen gäller för olycksfallsskador som inträffar på artificiell vägg, på block, klippa och is. Den gäller även under skidalpinism, enligt höjdangivelser som inte undantas i försäkringen.

Försäkringen gäller även till och från klättringen och börjar gälla när din medlemsavgift är betald.

Förutom ekonomisk ersättning får du en direktlina till en legitimerad fysioterapeut som är specialist på idrottsskador, via Folksams “Råd och vård”-tjänst. Du får tips via telefon och två besök hos fysioterapeut, ett hos läkare och en tid för röntgen – om fysioterapeuten bedömer att det behövs.

Förutom din egen försäkring rekommenderar vi dig att kontrollera om klättergymmet har någon försäkring för klättrare, om du skadade dig inomhus.

Försäkra dubbelt!

Tänk på att du får ett grundskydd genom medlemsförsäkringen. Se till att du även har andra försäkringar som gäller under idrott och på din övriga fritid.

Klubbens försäkring

Samtliga klätterklubbar anslutna till SKF har RF:s Föreningsförsäkring Bas utan extra kostnad. Här omfattas alla ideella förtroendevalda, ledare, funktionärer, tränare och domare då de utför uppdrag åt föreningen. Försäkringen omfattar även andra som tillfälligt utför ideellt uppdrag åt föreningen, även personer som inte är medlemmar.

Till basförsäkringen kan föreningen teckna en kompletteringsförsäkring som kompletterar grundförsäkringen allt efter det behov och den omfattning på verksamheten som den egna föreningen har.

Lär mer om Föreningsförsäkring Bas på Folksams hemsida.

Så fungerar Råd & Vård

Skadehjälpsnätverket

  • Klättrare har ibland svårt att få rätt stöd från vården. Vi på Svenska Klätterförbundet erbjuder därför Skadehjälpsnätverket, en lista över vårdgivare som är extra bra på just klätterrelaterade skador.
  • Vill du som vårdgivare vara med i Skadehjälpsnätverket? Kontakta gärna Anna Wänerhag i vår medicinska kommitté. Vi söker alltid fler läkare, sjukgymnaster och personer med kunskap om klätterrelaterade skador.
Fokus på hand som crimpar
Rätt hjälp är viktigt för att kunna klättra vidare. Foto: Jonas Paulsson

Kommitté för skador

Utöver Skadehjälpsnätverket kan vår medicinska kommitté ge råd om klätterskador, skadeförebyggande insatser och höghöjdsmedicin. Observera att kommittén bara svarar på generella frågor.

Lär dig träna rätt

Ett sätt att undvika skador är att göra en funktionell rörelseanalys. Den kartlägger dina svaga länkar, ökar kroppsmedvetenheten och skapar förutsättningar för strategisk träning. Kontakta medicinska kommitténs Anna Wänerhag, certifierad idrottssjukgymnast, CSPT, om du eller din klubb är intresserad.

Skapa förutsättningar för att må bra. Foto: Mikael Nyberg
Nummer att spara

Vid olycksfall och skada, kontakta Folksam: 0771-950 950.
Vid allvarliga skador utomlands, kontakta SOS International i Köpenhamn: +45-701 050 50.
Blir du sjuk eller skadad i USA, kontakta Health System International: Inom Indiana (317)-806-2000, utanför Indiana 1-800-962-6831.

Kom ihåg att göra en incidentrapport vid en skada eller ett tillbud, så att vi på SKF kan följa upp det inträffade.

Aktuellt

Kontakt

Emma Borggrén-Franck

Generalsekreterare

emma.borggren@klatterforbundet.rf.se
08-699 65 23

Andreas Enqvist

Kansliansvarig

andreas.enqvist@klatterforbundet.rf.se
08 699 65 21