Klätterförbundets styrelse – en plats för utveckling

Svenska Klätterförbundets styrelse är det beslutande organet mellan våra förbundsmöten. Att vara en del av förbundsstyrelsen innebär en fantastisk möjlighet att vara med och utveckla svensk klättring.

Förbundsstyrelsen 2022-2024

Svenska Klätterförbundets leder och ansvarar för förbundets verksamhet utifrån vad som har beslutats på förbundsmötet. Styrelsen består av en ordförande, sex ledamöter och två suppleanter.

Bästa sättet att nå styrelsen är via mejl till styrelsen@klatterforbundet.se.

Förbundsordförande: Lollo Blomberg, Stockholms Klätterklubb
Vice ordförande: Ola Segnestam Larsson, Stockholms Klätterklubb
Kassör: Frida Holstad, Solna Klätterklubb

Ledamöter:
Anette Andersson, Åredalens Klätterklubb
Adam Herring, Nacka Värmdö Klätterklubb
Martin Hjälle, Höglandsklättrarna Eksjö Klätterklubb
Åsa Eliasson Stenlund, Bohusläns Klätterklubb

Suppleanter:
Bobby Ong, Göteborgs Klätterklubb
Marcus Loewen, Bohusläns Klätterklubb

Snabba fakta om styrelsen
  • En ordförande, sex ordinarie ledamöter och två suppleanter.
  • Förbundsmötet utser ordföranden. Övriga poster fördelas av styrelsen.
  • Styrelsen leder arbetet mellan våra förbundsmöten. Arbetet utgår från det som medlemsklubbarna har beslutat om: visionen, den strategiska planen, medlemslöftet och motioner. Styrelsen förhåller sig till förbundets stadgar och alla övriga styrdokument.
  • I dagsläget arrangeras fyra fysiska träffar varje år, plus ett antal digitala möten. Alla protokoll publiceras här på klatterforbundet.se.
  • Bedriver utvecklingsarbete genom arbetsgrupper och deltagande i beslutande forum i de organisationer förbundet är medlem i: Riksidrottsförbundet, Svenskt Friluftsliv, UIAA, IFSC och ISMF.
  • Styrelsen delegerar arbetsuppgifter till generalsekreteraren på kansliet i Stockholm, som i sin tur fördelar uppgifter vidare inom kansliet och engagerar ideella krafter.
Styrelsen inför ett möte vid Kullaberg i Skåne. Foto: Lars Lindwall

Året som gick

Ta del av vår senaste verksamhetsberättelse.

Klättring som friluftsaktivitet, klättring som sport. Allt ryms i klätterförbundet. Foto: Mikael Nyberg

Styrdokument

Riktlinjer för vårt förbund.

Styrelsens beslut

Vad sades på senaste mötet?

Förbundets stadgar

Vår organisations bestämmelser och regler.

Vill du vara med?

Valberedningen tar fram nomineringar till styrelsen inför nästa förbundsmöte. Är du intresserad av att vara med, eller vet du någon som passar? Välkommen att kontakta valberedningens representanter.