Klätterförbundets styrelse – en plats för utveckling

Svenska Klätterförbundets styrelse är det beslutande organet mellan våra förbundsmöten. I maj 2022 utses en ny styrelse – en fantastisk möjlighet att påverka och utvecklas. Kanske är det dags för dig att kliva in?

Styrelsen leder arbetet

Svenska Klätterförbundets styrelse leder arbetet i förbundet mellan våra förbundsmöten. Arbetet utgår från det som medlemsklubbarna har beslutat: visionen, den strategiska planen, medlemslöftet och motioner. Styrelsen förhåller sig till förbundets stadgar och alla övriga styrdokument.

Styrelsen delegerar arbetsuppgifter till generalsekreteraren på kansliet i Stockholm, som i sin tur fördelar uppgifter vidare inom kansliet och engagerar ideella krafter.

Valet av ny styrelse sker på förbundsmötet 21 maj 2022.

Vill du vara med?

Valberedningen arbetar med nomineringar till styrelsen inför förbundsmötet 2022. Är du intresserad av att vara med, eller vet du någon som passar? Välkommen att kontakta valberedningens representanter.

Snabba fakta om styrelsen
  • En ordförande, sex ordinarie ledamöter och två suppleanter.
  • Förbundsmötet utser ordföranden. Övriga poster fördelas av styrelsen.
  • I dagsläget arrangeras fyra fysiska träffar varje år, plus ett antal digitala möten. Alla protokoll publiceras här på klatterforbundet.se.
  • Bedriver utvecklingsarbete genom arbetsgrupper och deltagande i beslutande forum i de organisationer förbundet är medlem i: Riksidrottsförbundet, Svenskt Friluftsliv, UIAA, IFSC och ISMF.
  • Styrelsen väljs för två år vid förbundsmötet.
Styrelsen inför ett möte vid Kullaberg i Skåne. Foto: Lars Lindwall

Året som gick

Ta del av vår senaste verksamhetsberättelse.

Styrelsen främjar utvecklingen för svensk klättring. Foto: Lars Lindwall

Styrdokument

Riktlinjer för vårt förbund.

Styrelsens beslut

Vad sades på senaste mötet?

Förbundets stadgar

Vår organisations bestämmelser och regler.

Kanslipersonal

Emma Borggrén-Franck

Generalsekreterare

emma.borggren@klatterforbundet.rf.se
08-699 65 23

Patrik Kleveback-Blom

Landslag, tävling & träning

patrik.blom@klatterforbundet.rf.se
08-699 65 24

Andreas Enqvist

Information, access

andreas.enqvist@klatterforbundet.rf.se
08 699 65 21

Andreas Gustafsson

Verksamhetsutvecklare

andreas.gustafsson@klatterforbundet.rf.se
072-232 61 99

Johanna Wernqvist

Utbildning, friluftsliv

johanna.wernqvist@klatterforbundet.rf.se
08-699 65 22

Eva Rimnäs

Utbildningsadministration

eva.rimnas@klatterforbundet.rf.se
070-356 27 05

Andreas Andersson

Nyhetsredaktör (frilans)

andreas.andersson@klatterforbundet.se