Arvode

Begär arvode genom att fylla i formuläret. Vanliga frågor om arvoden besvarar understa på denna sida.

Personuppgifter

Kontoregister(Obligatoriskt)

Arvode

För att få arvode behöver du ange utfört uppdrag och när det utfördes. Ange även det avtalade dagsarvodet samt antal dagar.

Uppdragsgivare

Alla arvoden behöver godkännas av uppdragsgivaren. Ange vem på klätterförbundet som du har kommit överens om arvodet med.

Beräknad ersättning

Kontrollera att nedanstående summa motsvarar avtalat arvode. Stämmer inte uträkningen kan du kontakta kansliet@klatterforbundet.rf.se för att få hjälp.

Klar att skicka

Samtycke(Obligatoriskt)

Skatter

Idrottsarvoden är skattefria upp till ett halvt prisbasbelopp per person och år. Överstiger ersättningen ett halvt prisbasbelopp beskattas hela summan, inte bara på den överskjutande delen.

  • Prisbasbelopp 2023, 52 500 SEK.
  • Prisbasbelopp 2024, 57 300 SEK.

När betalas arvodet ut

Uppdrag ska registreras i efterhand och senast 1 månad efter avslutad aktivitet. Uppdrag registrerade före den 3 varje månad betalas ut den 25 samma månad. Registreras uppdrag senare betalas de ut den 25 nästkommande månad.

Swedbanks lön- och utbetalningssystem (SUS)

Vi använder oss av Swedbanks lön- och utbetalningssystem (SUS). För att få ditt arvode behöver du säkerställa att ditt konto är registrerat i Swedbanks kontoregistret. Många företag, arbetsgivare och myndigheter, använder sig av SUS. Har du till exempel fått elstöd, bidrag från CSN eller utbetalningar från försäkringskassan är ditt konto redan registrerat. Genom SUS behöver klätterförbundet inte hantera ditt kontonummer utan kan göra utbetalningen med endast ditt personnummer. Mer information om SUS och hur du anmäler ditt konto hittar du på Swedbanks hemsida.

Så registrerar du ditt konto på Swedbank.

  1. Gå in på swedbank.se/kontoregister. Klicka på “Anmäl ditt konto till kontoregister”.
  2. Legitimera dig med Mobilt BankID eller säkerhetsdosa.
  3. Har du inte har internetbank i Swedbank/sparbank behöver du godkänna användarvillkoren för bankens Serviceportal. Obs! Du blir inte kund Swedbank genom detta.
  4. Klicka på “Registrera konto för framtida insättningar”. Välj konto för framtida insättningar i rullistan eller skriv in ditt kontonummer i en annan bank.
  5. Kontrollera och godkänn det registrerade kontot.
  6. Klart! Pengarna kommer in på det valda kontot.