Klubbar: Dags att se över era register i IdrottOnline

Förbundskansliet vill påminna alla medlemsklubbar om att ha rätt medlemmar registrerade i IdrottOnline (IOL). Dels för att era medlemmar ska få tidningen Bergsport, dels för att ni ska faktureras rätt belopp för medlemsavgiften 2024. 

Vad gäller medlemsavgiften 2024 är det enkelt: klubbarna får en faktura i början av 2024. Den baseras på antalet medlemmar under 2023. Grundavgiften är 750 kronor per klubb, sedan faktureras 150 kronor per medlem. 

Mottagarlistorna för nästa Bergsport plockas fram i början av oktober. Påminn era medlemmar om att se till att de har rätt adresser angivna. Den som har en kontaktadress angiven får tidningen dit i stället för till folkbokföringsadressen. Finns flera medlemmar registrerade på samma adress skickas endast ett exemplar ut till den adressen. 

Vill någon av era medlemmar av någon anledning inte ha en tidning går det att avregistrera sig via detta formulär: www.klatterforbundet.se/bergsport/nej-tack/.

”Aktiv i idrott”-rutan: Observera att vi anser att alla personer i ert register med kryssrutan ”aktiv i idrott” aktiverad som medlemmar i er förening. Detta innebär att de får tidningen Bergsport, ingår i medlemsfaktureringen och att de är försäkrade med vår klätterförsäkring. Dessutom gör varje enskild medlem oss som förbund starkare. 

Externa system: Ni som jobbar med externa system, tex SportAdmin, behöver löpande göra överföringar till IOL för tidningen ska hamna rätt och för att vi ska kunna fakturera rätt summa. Den 16 november drar vi ut alla klubbars medlemsregister ur IOL och fakturerar enligt dem. Vi ändrar inte skickade fakturor.

Frågor? Kontakta kansliet.