Ordförande Lollo Blomberg om höstens första styrelsemöte

Svenska Klätterförbundets ordförande Lollo Blomberg kommenterar höstens första styrelsemöte.

Styrelsen möttes digitalt den 31/8 samt 2/9 2023. Det blev ett hybridmöte där jag, Adam Herring och Ola Segnestam Larsson var på plats i Storuman vid invigningen av Kyrkberget tillsammans med Umeå Klätter- och Högfjälls, medan resterande ledamöter deltog digitalt hemifrån. Det är inte lätt att samla alla fysiskt när livet händer. 

På mötet bestämdes att nästa förbundsmöte blir i Uppsala den 2 juni 2024. Det är ett tag kvar, men på mötet var ändå känslan att vi i styrelsen behöver prioritera vad vi hinner med samt fokusera på det som ni klubbar har röstat igenom. Samtidigt sker det stor utveckling och förändring med framåtdriv genom generalsekreterare och alla anställda på kansliet, där var och en besitter sin unika kompetens och erfarenhet.   

Under styrelsemötet spenderade vi en hel del tid och diskussion kring styrelsens arbetssätt och uppdrag där vi försöker hitta en balans mellan att kontrollera, navigera och möjliggöra. Det är lätt att fastna i den kontrollerande, lite enklare rollen, då det krävs mer av oss för att möjliggöra och navigera. Men det är de uppgifterna som är mest viktiga och spännande i klättringens fortsatta utveckling.

Vi fick en skrivelse kring jämställt landslag från Kvibergs Klätterklubb med fler, där en utredning efterfrågas. Vi i styrelsen känner oss trygga med att de åtgärder som redan gjorts, samt ska göras framöver, är i linje med det vi vill ska åstadkommas. Landslaget är jämställt sett till antal individer och vi arbetar löpande med ett antal hållbarhetsparametrar, där tävlingsdeltagande är en. Styrelsen har stor tilltro och respekt för det arbete som görs inom landslaget, på både professionell och ideell basis, samt utefter de förutsättningar och budget som ges. 

Vad förbundet ska fokusera på i verksamhetsplanen 2024 diskuterades också under styrelsemötet. Några självklara satsningar och vissa som vi gärna presenterar på förbundsmötet i juni för att få ert stöd kring (cliffhanger!). Vi har de senaste åren haft en budget i balans, det vill säga varken gått med förlust eller med vinst, samtidigt har vi ett relativt högt sparat eget kapital som bör investeras i rätt projekt eller strategiskt område. Ett antal medskick följde med generalsekreteraren till kansliet – men det finns flera områden att jobba vidare med under hösten.

Nästa styrelsemöte sker i november. 

Lollo Blomberg, ordförande Svenska Klätterförbundet