Förbundets ordförande Lollo Blomberg kommenterar Riksidrottsmötet 2023

En viktig motion från Svenska Klätterförbundet togs emot positivt på Riksidrottsmötet i Uppsala i helgen. Ordförande Lollo Blomberg kommenterar RIM utifrån klättringens perspektiv.

Lollo Blomberg och Emma Borggrén-Franck, ordförande respektive generalsekreterare, representerade Svenska Klätterförbundet på RIM 2023.

Vi på Svenska Klätterförbundet hade skickat en motion gällande det gemensamma medlemsregistret IdrottOnline till till Riksidrottsmötet. Den berörde behov våra och många andra föreningar i idrottsrörelsen har. Efter en del förhandlingar, samt nya yrkanden, kunde vi gemensamt enas om IdrottOnline till årsskiftet 24/25 ska ha utvecklats. Rätt förutsättningar ska finnas för föreningar att driva verksamhet och hålla medlemsregister uppdaterade. Dessutom ska IdrottOnline kunna integrera fullt ut med andra plattformar, exempelvis SportAdmin.  

En viktig bakgrund till denna motion är att det är väldigt få förbund som i dag har koll på antal medlemmar i föreningarna. Klätterförbundet är ett undantag. Det är känt att vissa förbund kan ha flera tusentals, eventuellt hundra tusentals, icke-medlemmar i IdrottOnline. När medlemskapet har löpt ut, har de inte rensats bort. För oss inom klättringen är det viktigt med rätt underlag, då dessa ”medlemmar” bland annat står till grund för fördelning av det statliga stödet. Detta är med andra ord ett viktigt steg i den demokratiska processen. 

I övrigt diskuterades en hel del trygghetsfrågor, elitsatsning och demokratisk styrning. Frågorna är viktiga och det fattades beslut om fortsatt arbete och utveckling inom de flesta områden. Förutom att göra Svenska Klätterförbundets röst hörd, är RIM ett tillfälle att träffa andra idrottsförbund och lära av deras utmaningar och resor.

När jag ändå har er uppmärksamhet vill jag passa på att berätta om flera nyheter som blir fördelaktiga för er medlemmar: Bland annat ändras kriterierna för LOK-stödet, där ni som har närvarande ledare, exempelvis hallvärdar, från den 1 juli kan öka era möjligheter till LOK-aktivitet. En annan nyhet är regeringens förslag på Fritidskortet, ett bidrag som alla barn och ungdomar nästa år ska kunna använda inom föreningsdriven idrott, kultur och friluftsliv. Med andra ord: en bra möjlighet att värva medlemmar för våra klätterklubbar.

Båda dessa nyheter förmedlades i vårt senaste nyhetsbrev. Får du dem inte? Registrera dig här.

Och för dig som är engagerad i en klubbstyrelse: Jag hoppas vi ses den 14 juni på en workshop kring förbundets nya vision och strategi. Kontakta kansliet om du vill anmäla dig.

Med det vill jag önska er en härlig klättersommar!

Lollo Blomberg
Ordförande, Svenska Klätterförbundet


FAKTA/Riksidrottsmötet

Riksidrottsmötet är det samlade namnet för Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas årsmöte. Det arrangeras vartannat år och samlar förtroendevalda för belsut om idrottsrörelsens gemensamma riktning. I helgen, 26-28/5, deltog klätterförbundets ordförande Lollo Blomberg och generalsekreterare Emma Borggren-Franck på Riksidrottsmötet (RIM) 2023 i Uppsala.

Mer information om årets Riksidrottsmöte finns på rf.se.