Bidnerfonden söker funktionärer

Den svenska K2-expeditionen 1993.

Många vet inte att den existerar. Svenska Himalayafonden till Daniel Bidners minne har i många år stöttat svenska expeditioner, bland annat förstabestigningen av Jang Tsang Go i Tibet.

Fonden, som i vardagligt tal kallas ”Bidnerfonden”, bildades på 1990-talet och har sedan dess gett stipendier till svenskar som gjort bestigningar på snö och klippa i bland annat Himalaya, Alaska, Patagonien och på Grönland.

Under de senaste åren har fondens lilla skara aktiva decimerats på grund av dödsfall och sjukdom. Trots att det finns pengar på banken är det i dag överhängande risk för att fonden läggs ned.

Nu söker Bidnerfonden nya funktionärer som vill hjälpa till att dela ut bidrag till intressanta projekt.

– Det är en möjlighet att vara med på ett hörn och bidra till svensk alpinism och klippklättring. Arbetet är ideellt och tar inte särskilt mycket tid, men vi måste vara fler för att ha en fulltalig styrelse, säger Per Calleberg, som är den ende kvarvarande styrelsemedlemmen i dag.

Om du är intresserad av att delta, skicka e-post till Per Calleberg.

Fonden förvaltas av en stiftelse, vars stadgar säger:

  • Stiftelsens ändamål är att stödja och befrämja i Sverige aktiva bergsklättrares utveckling mot ökad skicklighet, säkerhet och mångsidighet i krävande miljöer och klimat, särskilt genom stöd till bestigningsexpeditioner utan kommersiella syften med organiserade grupper till avlägsna klätterområden.
  • Stiftelsen skall också stimulera och stödja ungdomar i Sverige att utöva bergsklättring som en meningsfull verksamhet på vägen mot ökad självkännedom och personlig utveckling och ett sätt att finna verkliga vänner i engagerande upplevelser i samspel med naturen och med denna som läromästare.

Daniel Bidner var en skicklig klättrare och alpinist från Stockholm som omkom under nedstigningen från K2 i juli 1993. Efter minneshögtiden i Stockholm beslutade vännerna att lämna bidrag till en fond för att hedra minnet av Daniel.

Fonden bildades när föreningarna bakom de tre expeditionerna Mount Everest 1987 och 1991 samt K2 1993 avslutade sina verksamheter. Kvarvarande medel överfördes till fonden och medlemmar från de tre expeditionerna blev funktionärer.