Så arbetar UIAA:s säkerhetskommitté

SafeComs medlemmar samlade på ett möte på Malta 2019. Foto: UIAA

Sverige är ett av många länder som finns representerade i UIAA:s säkerhetskommitté SafeCom. Men vad gör SafeCom egentligen?

UIAA är den internationella alpinist- och klätterfederationen som Sverige och många andra länder är medlemmar i. SafeCom är en av dess kommittéer.

I kommittén sitter tio ledamöter med rösträtt. En av dem är Per Forsberg från Sverige, som valdes in kring årsskiftet 2018-2019.

– Det krävs ett CV för att visa att man har kompetens som tillför något till kommittén. Därefter tar SafeCom ett beslut. Som fullvärdig medlem måste man delta aktivt i arbetet, berättar Per.

Per Forsberg.

SafeCom har även åtta ”corresponding members”, medlemmar utan rösträtt och utan krav på aktivt deltagande.

Medlemmarna kommer från hela världen.

– Jag tror att det finns en stor vinst med att vi är spridda globalt för att fånga upp olika klätterkulturer, säger Per.

Mycket av arbetet handlar om UIAA-standarder. Företag som tillverkar klätterutrustning kan få sina produkter testade och märkta av UIAA och det är SafeCom som bestämmer vilken standard som ska gälla.

– Det handlar både om revision av befintliga standarder och utveckling av nya. Befintliga standarder kan behöva uppdateras av många olika skäl, till exempel för att det kommer nya tekniker och produkter, eller för att det visar sig att fler saker behöver vara reglerade.

Har ett flertal arbetsgrupper

Nya standarder tar minst två år att ta fram, i regel längre tid än så.

– Det är många möten med diskussion om testmetoder, vilka gränser som ska gälla, vad som ska ingå med mera. Ofta behöver tillverkare även göra tester på befintliga produkter för att kunna se hur de fungerar enligt de tester som tas fram, säger Per.

SafeCom lägger ofta ut larm om återkallande av produkter, till exempel den här snabblänken från franska Péguet.

Mycket av arbetet görs i arbetsgrupper som sedan rapporterar till SafeCom. I de flesta av arbetsgrupperna sitter även representanter för tillverkare som har UIAA-märkta produkter och representanter för testlaboratorier som är godkända av UIAA.

Ledamöterna i SafeCom svarar även på frågor som kommer in. Ofta kan de behöva diskutera sinsemellan för att kunna ge ett svar som inte är alltför tekniskt komplicerat och som de flesta kan ställa sig bakom.

Svaren publiceras på UIAA:s informationssida om säkerhet. Här finns mycket bra information att hämta. På sidan publicerar SafeCom också larm om bristfälliga produkter som återkallas av tillverkaren.

Många regelbundna möten

Varje år hålls ett ”plenary meeting” (det blev dock inställt 2020 på grund av pandemin) som varar i två-tre dagar. Då träffas delegaterna i SafeCom, tillverkarna och utsända från testlaboratorierna.

Förutom årsmötet så har SafeCom regelbundna möten, förra året hölls sex möten.

– Utöver detta så är det arbete i arbetsgrupperna och där beror det på hur många och vilka arbetsgrupper man är delaktig i. För min del blir det cirka en-två möten i månaden, berättar Per.

Varför är det viktigt med internationellt samarbete i säkerhetsfrågor?

– För att frågorna är komplexa, och de flesta saker är för stora för att ett förbund ska kunna driva igenom det själva. Samarbetet med tillverkare och testlab är också viktigt för att kunna utveckla säker klätterutrustning.