Truls Neubeck kommenterar förbundets senaste styrelsemöte

Vår ordförande Truls Neubeck sammanfattar Svenska Klätterförbundets senaste styrelsemöte – om ekonomi, utveckling, nationell träff och annat som är på gång.

Truls Neubeck berättar om förbundets senaste styrelsemöte.
Foto: Emma Svensson/Lars Lindwall

Helgen 21-23 maj hade Svenska Klätterförbundet styrelsemöte. Tyvärr gjorde den pågående pandemin att det planerade besöket i Småland och Östergötland fick skjutas på framtiden. Vi hade sett fram emot att få träffa aktiva nytursmakare, erfarna tävlingsanordnare och representanter för ett stort och viktigt klätterområde. Trots inställd resa fick vi i övrigt mötet genomfört enligt plan.

Till att börja med tog vi del av kansliets rapporter om den pågående verksamheten. Vi rör oss mot de strategiska målen för access, utbildning och elitverksamhet 2025 och flera viktiga steg har tagits. Det är samtidigt så att vi inte har en tillräckligt vass plan för hur vi ska uppnå att anläggningar för klättring och skimo finns tillgängliga för alla som önskar 2025. I de prioriterade utvecklingsresorna arbetsmiljö och ekonomistyrning tar vi glädjande steg framåt. Framsteg inom de områdena möjliggör för ökat fokus på de andra områdena; kommunikation, föreningsutveckling och samverkan. Dessutom lyftes frågan om, inte en utvecklingsresa kring IT-system kan behöva prioriteras. I den ekonomiska avstämningen efter årets första fyra månader har vi trots ambitionen om en budget i balans tyvärr en negativ prognos. Det är dock inget oförklarligt utan hänför framför allt till en förflyttad kostnad från 2020 och ett felredovisat medlemsantal i idrott online. Styrelsen anser därför att kansliet, trots en negativ prognos, kan fortsätta den planerade verksamheten utan ytterligare krav på besparing.

Vidare behöver styrelsen både navigera och möjliggöra för att kansliet ska kunna arbeta för Vision 2025 med full kraft. Under helgen la vi därför tid på hur en konkretisering av visionen skulle kunna se ut.
Vad gäller anläggning tydliggjordes styrelsens bilder av såväl en nationell förbundsanläggning som en satsning på tillgängliga väggar för de orter och grupper som idag inte kan ta del av dagens möjligheter.
En ny syn på utbildning, som breddar hur vi lär oss klättra tillsammans och utvecklas som klättrare, skulle möjliggöra ett utbildningssystem som möter behovet hos alla klättrare.
Elitverksamheten utvecklas bra med både samarbeten, professionellt arbete och flera mycket lovande atleter. Ett arbete som vi ser stora möjligheter med i samspelet med hela visionen.
Vad gäller access finns en spännande möjlighet (och kanske utmaning) med att fortsätta bygga på de goda exempel som finns i de lokala klubbarna samtidigt som en stark aktör på nationell nivå behöver finnas som part i samtal med myndigheter och andra. Sammantaget en intressant övning.

Styrelsen fick fortsätta med att stärka kompassriktningen kring hur visionen ska kunna uppnås och behöver bli än tydligare gentemot kansliet kring vad som ska uppnås när och vilka prioriteringar vi kommer att behöva göra.

Utöver detta behandlade vi även det pågående arbetet med att revidera våra styrdokument för att bättre peka ut och förankra vad SKF skall arbeta för i frågor om hållbarhet, ekonomi och om någon skulle vilja sätta en fast bult. Vi antog en strategi för vårt internationella arbete och en arbetsbeskrivning för uppdraget som styrelsens kassör. Vi diskuterade våra ställningstaganden i kommande riksidrottsmöte och planingen av den kommande nationella träffen i Bohuslän. Jag hoppas vi ses där!

Avslutningsvis skickar jag med en tanke från UIAA:s arbete och vår gemensamma Tyrol-deklaration om best-practice i berg, klippor och stenar. Här kommer en uppmaning om sådant vi alla i klättercommunityt ska sträva efter när vi klättrar:

• Acceptera riskerna och ta ansvar

• Matcha dina mål med kunskap och utrustning

• Utöva sporterna på ett ärligt sätt och rapportera sanningsenligt

• Alltid sträva efter det bästa beteendet och aldrig sluta lära dig

• Vara tolerant, hänsynsfull och hjälpa andra

• Skydda vildmarken och bergens och klippornas naturliga karaktär och miljö

• Stötta lokala samhällen och deras hållbara utveckling.

Jag hoppas detta kan vara en bra kompassriktning när vi långsamt ser möjligheten till mer och fler klätteräventyr i pandemins avklingande, och ser fram emot att mötas och tala vidare om detta.

/Truls Neubeck, ordförande Svenska Klätterförbundet