Ny bultstandard och goda råd från UIAA

Foto: UIAA/Tomas Prosek

UIAA slutar med att klassificera bultar och hängare efter olika stålklasser. Detta eftersom även rostfritt stål kan korrodera.

I stället ska varje produkt testas noggrant och klassificeras efter vilken miljö den är lämpligast för.

Företag som tillverkar bultar, hängare och ankare kan vända sig till UIAA för att få sina produkter certifierade. Nu har den internationella alpinistfederationen uppdaterat sin standard för klassificeringen.

– Den kanske viktigaste förändringen är att man nu ska testa en komplett installation som tillverkaren har definierat i stället för att testa lösa bultar och hängare som man gjorde tidigare. Hela installationen ska ses som ett system, säger Per Forsberg, som är Svenska Klätterförbundets representant i UIAA:s säkerhetskommitté.

En annan förändring är synen på olika typer av stållegeringar.

– Tidigare har vi pratat om vilken stålkvalitet man bör använda. Men det har visat sig att det inte räcker, det är ett ganska trubbigt verktyg.

Sprickor kan uppstå

Normalt brukar klättrare förorda rostfritt stål för utomhusbruk och i synnerhet syrafast rostfritt, som är ännu mer beständigt mot korrosion. Men många typer av rostfritt stål kan under vissa förutsättningar drabbas av spänningskorrosion som orsakar sprickor i stålet, så kallad Stress Corrosion Cracking (SCC), om det är tillverkat på felaktigt sätt eller har monterats på fel sätt och i fel miljö.

SCC kan slå till mycket fort och materialet kan gå sönder vid en belastning på bara 10-20 kg. UIAA känner till flera fall då svetsade länkar har brustit

– Vad som sker vid tillverkningen har stor betydelse. Det kan finnas spänningar i materialet efter produktionen. Sedan spelar ytbehandlingen roll. En blank yta står emot korrosion bättre. En grov, lite skrovlig yta kan dra på sig så kallad gropkorrosion, säger Per Forsberg.

SCC orsakas även av miljöfaktorer:

 • Koncentrationen av kloridjoner i luften, till exempel vid klippor nära saltvatten.
 • Temperatur. SCC kan inträda redan vid 20 grader och ju varmare klimat desto större risk för att sprickor kan uppstå. Väggar som steks av solen är sämre skyddade än de som ligger i skugga.
 • Luftfuktighet. Mellan 20 % och 70 % luftfuktighet har visat sig vara det värsta spannet.
 • Närhet till havet. Vinden kan föra med sig salter från havet flera mil inåt land. Ett område bör betraktas som havsnära om det ligger upp till 30 km från havet.
 • Dålig regnsköljning. Regn har en rengörande effekt och sköljer bort salter. Bultar som sitter på en led som sällan sköljs av regnet drabbas oftare av SCC.
 • Stenkvalitet. Vissa bergarter och typer av klippor är värre än andra, enligt UIAA.

Badpooler, industrier och trafik

– Det behöver finnas både en spänning i materialet och en viss kemi för att SCC ska kunna uppstå. Kloridjoner finns inte bara vid havet utan även vid badpooler och i miljöer med industrier och mycket trafik. Det krävs också att kloridjonerna koncentreras och inte sköljs bort. Risken minskar på ett sva som är exponerat för regn, men ökar i överhäng eller på klätterväggar utomhus som har ett utskjutande tak, säger Per.

De tre materialklasserna som UIAA nu inför är:

 • SCC (High SCC and General Corrosion Resistance)
 • GC (General Resistance)
 • LC (Low Corrosion Resistance)

UIAA rekommenderar klätterklubbar och personer som placerar bultar utomhus att använda den högsta klassen vid minsta misstanke om att SCC kan uppstå. Andra råd:

 • Blanda aldrig bultar, brickor och hängare av olika stålklasser eftersom det finns risk för galvanisk korrosion.
 • Använd en kalibrerad nyckel när du drar åt muttern och följ tillverkarnas anvisningar över hur hårt man ska dra. Det minskar risken för att materialet skadas vid åtdragningen.
 • Inspektera installationerna regelbundet.

”Klättrare har haft en gratisresa”

I sin nya standard lyfter UIAA fram att klätterkollektivet inte alltid har använt de säkraste materialen. En del klättrare försöker spara pengar på att använda sämre bultar och hängare.

För att möta problemen med SCC måste vi framöver investera mer tid och pengar, skriver UIAA. ”Huvuddelen av klätterpopulationen måste börja betala mer för bultar, i stället för som det varit tidigare då de flesta klättrare har haft en gratisresa”.

UIAA uppmanar alla klättrare att vara vaksamma när de till exempel reser till havsnära klippor i varma länder. På svenska klippor bör man inte känna någon oro för SCC, menar Per Forsberg, men det är inte uteslutet att det kan förekomma.

– Om man tittar på riskfaktorerna så har vi i Sverige till exempel inga långa tidsperioder med över 30 graders värme. Vi har hittills inte sett några fall med SCC i Sverige, men det finns några troliga fall i liknande klimatzoner. Dock är dessa inte fullständigt utredda, säger han.

 

UIAA Updates Standard 123: Rock Anchors (artikel)

Standard UIAA 123 Rock Anchors (den nya standarden)