Nya råd från 14 december – så påverkas klättringen

Ökad möjlighet att klättra inomhus och driva träningsgrupper, men stopp för förbundets aktiviteter det närmaste halvåret. Nya allmänna råd gäller för hela landet. Myndigheterna har i dem valt att möjliggöra för idrott i större utsträckning. Vi på SKF reder ut vad som gäller.

Texten uppdaterad 15/12: Vi la till mer information om vad som förväntas av våra föreningar, samt förtydligade att detta gäller all idrott i Sverige.

Det är okej att klättra inomhus, men håll avstånd. Den här bilden är tagen på NIU, Stockholms idrottsgymnasium, vid ett tidigare tillfälle.

Nu införs nya skärpta råd i hela landet. Samtidigt upphävs regionernas lokala allmänna råd.

Råden, som Riksidrottsförbundet och de olika idrottsförbunden har tolkat i dialog med myndigheterna, innebär att alla är skyldiga att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda sig själva och andra mot coronaviruset.

Folkhälsomyndigheten beskriver dem ingående på sin sajt, men kort sammanfattat är det fler ”ska”-formuleringar än tidigare. Det personliga ansvaret är stort. Den som skyddar sig själv, skyddar även andra.

Klättring inomhus
För Svenska Klätterförbundet är beskedet dubbelt. Samtidigt som SKF tvingas ställa in en mängd aktiviteter, gynnas gemene klättrare och våra föreningar av en mer tillåtande hållning gentemot gym och träningsgrupper.

Formuleringen om att undvika gym är borta. Nu kan alla åldersgrupper träna på svenska klättergym, med diverse insatser för minimerad smittspridning. Vi känner igen råden, som att tvätta händerna noga och ofta, men listar dem igen nedanför artikeln.

Emma Borggren-Franck, förbundets generalsekreterare, ser beskedet överlag som positivt.
– Samtidigt ska vi komma ihåg att vi befinner oss mitt i en pandemi. Jag uppmanar alla klättrare att vara fortsatt noggranna, säger hon.

Gällande föreningsidrott uppmanas klubbarna att minimera antalet personer som närvarar samtidigt, eller på annat sätt undvika trängsel.

Vidare ska föreningar avstå från att ”ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar, med undantag av sådan idrott som är yrkesmässig eller enstaka tävlingar eller matcher som riktar sig till barn födda 2005 och senare” (direkt saxat ur rekommendationerna för idrott, kultur och fritid).

Ungdomar får börja träna
De föreningar som har ställt in träningsgrupper under hösten, kan nu lägga in dem i schemat igen. Samtidigt bör alla klubbföreträdare ha i åtanke att inte bjuda in till sådant som försvårar för klättrarna att följa de allmänna råden.

– Försiktighet råder. Ta ansvar för vad ni arrangerar. Vi inom svensk klättring ska undvika smittspridning, samtidigt som vi vill kunna njuta av klättring, säger Emma Borggren-Franck.

Årsmöten och andra möten bör flyttas till hösten eller arrangeras digitalt. Samma sak gäller en stor del av tävlingsverksamheten, även om det finns undantag när tävlingar kan vara okej.

Dystert beslut av förbundet
De nya föreskrifterna och allmänna råden gäller från den 14 december 2020 till den 30 juni 2021.

För Svenska Klätterförbundets verksamhet får de stora konsekvenser. Ett stort antal aktiviteter har ställts in under 2020, som utbildningar och SM i skimo. Under första halvåret 2021 ställer SKF in alla tävlingar och större arrangemang, då förbudet om sammankomster för fler än åtta personer omöjliggör många aktiviteter.

– Det är oerhört tråkigt, men nödvändigt. Vi ställer in SM i Luleå och ett flertal utbildningar för tränare och ledbyggare, bland annat. Vi skjuter så mycket som möjligt till hösten, men det är omöjligt att genomföra ett helt års verksamhet på några månader, säger Emma Borggren-Franck.

För den yrkesmässiga idrotten, samt barn och ungdomar födda efter 2005, gäller samma råd som tidigare.


FAKTA: Det här gäller för träning i grupp

Folkhälsomyndigheten poängterar att extra försiktighet krävs när det gäller verksamhet som enbart kan bedrivas inomhus. Därmed är det ännu viktigare att hålla avstånd och undvika moment med nära kontakt.

 1. ”Max åtta deltagare” är normerande för hela samhället. Det gäller även här. Bedriv inte träning för större grupper. Är ni nio personer i en grupp, kan träningen fortgå. Är ni fler än så, bör ni allvarligt fundera på att dela upp gruppen.
 2. Dela inte utrustning mellan deltagarna. Det gäller LÖS utrustning. Den fasta utrustningen, som grepp och mattor, är okej att dela. Riksidrottsförbundet rekommenderar att delad utrustning spritas mellan användningen. Det är givetvis omöjligt med enskilda grepp, varför det blir än viktigare med handhygien och att exempelvis inte peta sig i ansiktet. Påminn varandra!

  Träning ska helst ske utomhus. När det inte går, är det okej med träning inomhus. I övrigt gäller de generella allmänna råden för hur vi ska agera inomhus – se nedan.

FAKTA: Det här gäller för dig som vill klättra inomhus

 1. Håll avstånd!
 2. Dela inte utrustning med andra.
 3. Träna ensam eller med ett fåtal personer.
 4. Undvik att använda omklädningsrum.
 5. Res till eller från gymmet individuellt.

  Utomhusklättring är givetvis att föredra, men under vintern är det inte möjligt för alla. Vi på SKF uppmanar alla att iaktta största möjliga försiktighet vid inomhusträning.

FAKTA: Det här gäller för barn och unga födda före 2005

Ingenting har förändrats i träningssammanhang. Både regeringen och Folkhälsomyndigheten framhåller vikten av idrottsträning för barn och ungdomar födda 2005 och senare. Deras träning kan fortsätta som vanligt.

Råden som gäller från den 14 december tillåter ”enstaka matcher eller tävlingar” för den här åldersgruppen. Riksidrottsförbundet utvecklar vad det innebär på sin sajt, men kortfattat kan en tävling med enbart lokala deltagare vara okej. Det ska dock understrykas att det handlar om enstaka tävlingar.