Ny förare över Kebnekaise


Efter många års väntan finns en ny förare över Kebnekaise.
Svenska Klätterförbundet är utgivare, men bakom boken döljer sig ett lagarbete med många personer inblandade.
Boken kom från tryckpressarna i slutet av juli och kan köpas i klätterförbundets nya webshop. Om man är återförsäljare eller vill köpa ett större antal böcker bör man i stället beställa från Stjärndistribution AB i Hofors.
Författare är Jon Moln Teike och Robin Andersson.
Det känns riktigt roligt att vi nådde hela vägen och att det till slut blev en bok. Innehållet har ju varit en utmaning att få fram och i flera fall är ledernas beskrivningar osäkra. Något som vi har försökt att vara tydliga med i boken, säger Jon.

Vad hoppas du att boken ska bidra till?

Jag hoppas att gamla och nya generationer av alpinister kommer ut i de svenska fjällen. Boken är på inget sätt heltäckande utan förhoppningen är att den ska vara en grund att bygga vidare på. Det finns många leder att återupptäcka i området och flera har förutsättningar att bli klassiker.
Den senaste Kebnekaiseföraren publicerades av Svenska Klätterförbundet 1983 och bestod till hälften av Emmerich Rossipals förare från 1952 och till hälften av kompletteringar som skett under åren 1952-1983.
Tanken på att göra en ny förare har funnits länge bland klättrare som varit verksamma i området. Jon Moln Teike började besöka Kebnekaise 2007. Han insåg snabbt att det fanns betydligt fler leder än vad som var allmänt känt och tanken föddes även hos honom.
När klätterförbundet fick veta att det fanns intresse för en ny förare ansökte förbundet 2016 om bidrag från Svenskt Friluftsliv. Bidraget beviljades. Under samma period var Jon ordförande för Kiruna Klätterklubb K3, som hade ett rejält uppsving. Föraren blev ett klubbprojekt.
Det var ett stort intresse för arbetet. Många hjälpte till på olika sätt och utan alla dessa hade det aldrig gått. Någon som utmärkte sig extra mycket var John Nilsson som gjorde mycket av projektets rekognosceringar. Robin Andersson såg till att vi fick bra bilder och fotograferade de flesta av bergsbilderna.
Projektet hade sina upp- och nedgångar. Hösten 2018 var mycket av materialet insamlat, men det fanns stora luckor och det mesta av skrivarbetet behövde göras.
Då hörde den mångårige klättraren Ingemar Mellgard av sig och bidrog med kontaktuppgifter till äldre klättrare som Olle Stormark och Lars-Ove Lindblad. Han såg också till att vi fick tag på litteratur som saknades. Det gjorde att vi kunde täppa till luckorna, berättar Jon.
Den grafiska formgivaren Niklas Mattsson kopplades in och fick uppdraget att designa boken. Under våren 2019 arbetade Jon, Robin och Niklas med boken. Ett flertal utkast gick på remiss till olika personer och organisationer. Klätterförbundet hjälpte till med att sammanställa remissvar, leta upp tryckeri och förbereda distributionen.
Resultatet är en bok på 188 sidor med beskrivningar på 56 alpina leder, 16 is- och mixklätterleder samt klippklättring på Kaipak och bouldering vid Elsas Bro. Dessutom finns en hel del läsning om Kebnekaises historia, väderförutsättningar och risker.

Foto: Robin Andersson