Rekordhög klättervägg byggs i Köpenhamn

Så här ska klätterväggen se ut. Invigningen sker under 2019. Illustration: Walltopia
Snart kan man klättra multipitch mitt i centrala Köpenhamn. Här byggs just nu en av världens högsta klätterväggar, utanpå fasaden till ett kraftvärmeverk.
Amager Bakke i centrala Köpenhamn öppnade 2017. Här bränns tonvis med sopor varje dag, energin som utvinns går till el och fjärrvärme.
Men Amager Bakke är betydligt mer än ett hypermodernt och högteknologiskt kraftvärmeverk. Den enorma byggnaden, vars särpräglade arkitektur kan beskådas från långt håll, ska även kunna användas till sport och rekreation.
Från toppen av den sluttande byggnaden och ned till marken bygger danskarna en skidbacke med konstsnö. Den nedre delen av skidbacken ska ha invigts härom veckan.
Om ni tycker projektet verkar helt galet, vänta så får ni höra fortsättningen. En 80 meter hög klättervägg byggs nu på den högsta delen av byggnaden.
Sören Davidsen från Dansk Bjerg- og Klatreklub är en av de klättrare som i flera år har arbetat med projektet, både som frivillig och som konsult. På det danska klätterförbundets hemsida berättar han om den spännande processen från planeringsstadiet till påbörjandet. Hans kommentar i korthet:
– En vanvettig idé och vision!
Bygget pågår för fullt. Bilden är tagen den 18 februari i år. Foto: Sören Davidsen
Rekreationsverksamheten vid kraftvärmeverket sköts av Fonden Amager Bakke, som 2014 tog kontakt med danska klätterförbundet och lanserade förslaget.
– Visionen för väggen var att ge klättrare utmaningar och upplevelser som inte kunde hittas någon annanstans i Danmark, berättar Sören.
En expertgrupp tillsattes som kom fram till att det bästa var att bygga en strukturvägg hellre än att använda trämaterial. Uppdraget att leverera väggen gick till Walltopia.
Väggen blir ca nio meter bred och förses med fem bultlinjer. Man klättrar i fyra replängder och väggen kommer att ha hyllor att göra standplats på. Inför starten på varje klättersäsong byggs lederna om. Ledbyggarna har tillgång till volymer tillverkade av samma material som väggen så att volymerna ska stå emot väder och vind.
Dansk Bjerg- og Klatreklub kommer att sköta driften.
– Förutom att väggen är den ultimata gåvan till målgruppen som är orienterad på multipitchklättring, och som hittills har hänvisats till Norge eller Centraleuropa för att kunna utöva disciplinen, kommer väggen också nå ut till alla andra klättrare. Den har potential att utveckla många klättrare i en riktning som de aldrig hade drömt om och som Danmark aldrig har haft potential till, berättar Sören Davidsen.
 
Illustration: Walltopia