Ansök till Landslaget Sportklättring 2019!

Uttagning till Landslaget Sportklättring
Är du en klättrare som tävlat inom sportklättring och har ambition att nå din fulla potential? Är du redo att fokusera på din utveckling och göra en elitsatsning? Då kan Landslaget Sportklättring vara rätt sammanhang för dig! Visa ditt intresse för att bli en del av landslaget genom att skicka in en ansökan!

Landslagsledningens löfte
Som atlet i landslaget får du en individuell utvecklingsplan som tas fram tillsammans med landslagscoach. Den ska beskriva dina individuella mål, styrkor, områden att utvecklas inom och tävlingar som du ska delta i under säsongen. Landslagsledningens uppdrag är att skapa de förutsättningar som krävs. För att kunna uppnå dina mål kommer du exempelvis få stöd med träningsplanering, fysioterapi, mental coachning och nutritionslära. Även ett ekonomiskt stöd för de internationella tävlingar som du deltar i genom licens och anmälningsavgift, res- och boendebidrag.
Det kommer för alla atleter som ingår i landslaget sportklättring att anordnas träningsläger, tävlingssimuleringar och andra obligatoriska sammankomster för vilka man kommer att få ett ekonomiskt stöd i form av res- och boendebidrag.
Atletens löfte
Du som landslagsmedlem är en ambassadör för landslaget sportklättring och ska förmedla de värderingar som är grundstommen i verksamheten:

  • Ödmjukhet
  • Glädje
  • Ambition
  • Professionalism
  • ”Sportsmanship”

Det innebär att du som atlet i landslaget sportklättring vid varje givet tillfälle ska agera som en förebild, i dialog med de som befinner sig i landslaget och de som du kommer i kontakt med utanför landslaget.
Bli en landslagsatlet
Inför kommande tävlingssäsong sker nu antagningar till landslaget och du som intresserad tävlingsklättrare kan nu skicka in din ansökan! Landslaget 2019 tar in födda 2005 eller tidigare (du tävlar i Ungdom B, Ungdom A, Junior eller Senior).
Till formulär – Ansökan till Landslaget Sportklättring – Ansökan är stängd
När ansökningstiden löpt ut så kommer de atleter som skickat in sin ansökan kallas till ett uttagningsläger för intervju och där även utföra klätterrelaterade tester. Landslagsledaren och coacherna i landslaget är de som är ansvariga för uttagningen. De kommer vid utvärdering ta hänsyn till tidigare fakta, resultat av de klätterrelaterade testerna och göra en samlad bedömning inom följande områden:

  • Resultat från tävlingar som atleten deltagit i
  • Ranking – nationell och internationell
  • Ambition – utläses av ansökan och samtal under uttagningsläger
  • Förmågor – taktiska, fysiska, tekniska och mentala färdigheter

Utifrån var du befinner dig kommer nivå för förväntad utveckling och prestation att definieras. Om du som atlet är alldeles i början av din tävlingskarriär så kan man föreslås att tränas för deltagande i nationella tävlingar första året. Därefter kommer eventuellt, beroende på utvecklingens framfart, din individuella tävlingsplaneringen innehålla internationella tävlingar.
Viktiga datum!
Sista datum för ansökan: Söndag 23 december 2018
Uttagningsläger: 12-13 januari 2019, Fysiken Klätterlabbet Partille, Göteborg
Första samling landslaget sportklättring: 2-3 februari 2019, Stockholm
Har ni frågor eller funderingar kring detta så är ni som alltid varmt välkomna att skicka ett mail till landslag-sport@klatterforbundet.se.
Ser fram emot din ansökan och önskar dig en fortsatt fin december!
Åsa Engström, Landslagsledare
Landslaget Sportklättring