Ny incident med firningsankare som går sönder

Det trasiga ankaret. Anledningen till att det sitter snabblänkar i bulthängarna är för att åtgärda problemet som uppmärksammades 2015: att den handsvetsade kättinglänken i hängaren går sönder. Bild: DAV
Nyligen brast ett firningsankare från Tech Rock/Fixe på en klättervägg i Tyskland. Det är inte första gången det händer.
Händelsen ska ha skett på en klättervägg som står utomhus i sydöstra Tyskland. Det tyska klätterförbundet Deutscher Alpenverein (DAV) går nu ut med en varning.
Samma typ av incidenter har inträffat förut i Tyskland, vilket Bergsport.se rapporterade om 2015. Även då gällde det firningsankare av kättingmodell från Tech Rock/Fixe. Det var den manuellt svetsade kedjelänken som satt i bulthängaren som sprack (övriga länkar i kättingen är maskinsvetsade).
Det som skiljer det nya fallet från händelserna 2015 är att denna gång har en av de länkar som sannolikt är maskinsvetsade gått av.
Enligt DAV har Tech Rock/Fixe förklarat att bristen endast finns hos de kättingar som är av stålklassen A2. Dessa är märkta med ”INOX”. Företaget har nyligen bytt material i dessa kättingar, så varningen gäller inte nya ankare.

  • SKF:s säkerhetskommitté rekommenderar att alla kontrollerar kättingankare från Fixe. Titta efter märkningen ”INOX”.
  • Kättingankare från Fixe med märkningen ”INOX” ska endast användas om en backup sätts.
  • Kättingankare från Fixe med märkningen ”INOX” bör bytas ut.

Säkerhetskommitténs kommentarer 2018-11-02