Vill du engagera dig i sportklätterlandslagets ledning?

Foto Jonas Paulsson.
Nu tar vi nästa steg i att få en ny ledning på plats för landslaget i sportklättring.
Efter att den tidigare förbundskaptenen i sportklättring avsagt sig sitt uppdrag beslöt förbundsstyrelsen att påbörja en process för att söka en ny landslagsledning att fortsätta utveckla verksamheten. I detta valde vi att arbeta tillsammans med landslagsaktiva och deras eventuella vårdnadshavare, personer med erfarenhet av att tävla och eller träna klättring på elitnivå samt personer med erfarenhet av landslagsverksamhet inom andra idrotter.
I arbetet har vi genomfört fem möten med sammanlagt över 40 personer som engagerar sig för landslagets utveckling. Det handlar om både juniora och seniora landslagsaktiva, deras föräldrar, distriktstränare och tidigare landslagsklättrare. Dessutom har vi haft ett flertal möten och mailväxlingar med de som inte kunnat komma på mötena. När det gäller erfarenhet från andra landslag har vi hämtat lärdomar från bordtennis, tennis och orientering. Här har även elitidrottsavdelningen på Riksidrottsförbundet samt forskare om elitidrott och coaching bidragit med värdefulla tips och tankar.
I sammanfattning är detta vad som hittills framkommit i samtalen.
En vision för landslaget i sportklättring 2022
Samtalen pekar tydligt ut ett landslag med en väl fungerande organisation. Genom öppenhet och tydlighet kommuniceras förutsättningar kring ekonomi, kriterier för uttagning och annan information. I visionen ingår även en tydlig bild av goda förutsättningar för att träna och tävla på den nivå som krävs i internationella tävlingar. Tack vare förtroendet som landslaget bygger upp genom transparens och värderingar skapas även förutsättningar för samarbeten och ytterligare resurser. Genom detta skapas en organisation där de aktiva i landslaget långsiktigt utvecklas och presterar bättre tack vare det stöd och förutsättningar som landslaget ger.
Erfarenheter, kompetenser och egenskaper som hjälper landslaget att nå visionen
När det handlar om vad som kommer krävas för att leda landslaget framträder en bild av kompetens inom de tre kategorierna organisation, klättring och människa.
Den organisatoriska delen handlar till stor del om att ledningen ska vara kunnig inom organisation, ekonomi och strategi – projektledning är en viktig del av uppdraget. Detta innebär att kunna planera och genomföra den utveckling som krävs i tydliga steg.
En andra del handlar om det klätterspecifika där det är viktigt att det finns kompetens och erfarenhet av träning, tävling och ledbygge med internationell standard. Här är det väldigt tydligt att det behöver finnas flera olika roller och personer som tillsammans bidrar med sin kompetens för att stärka och utveckla hela laget. Det innebär bland annat att utbildning inom de olika specialområdena är något som behövs i hela teamet.
Den tredje delen, människan, kräver fingertoppskänsla, en god förmåga att samarbeta, skapa sammanhållning och glädje, samt kunskap om hälsa och skadeförebyggande arbete. En av de främsta egenskaperna är här att vara nyfiken på och intressera sig för andra människor. Men det handlar också om att kunna koordinera och leda de många människor som behövs för den samlade kompetensen.
Gemensamt för dessa delar är att förtroendet att leda landslaget innebär prioriteringar och tid att genomföra uppdraget samt en stor portion engagemang, sympati och lyhördhet.
Stöd och struktur för landslaget här och nu
För att ge de som tävlar i landslaget bästa möjligheter behövs en kombination av stöd och struktur. Det handlar om all planering och logistik som krävs för att de aktiva ska kunna fokusera till 100% på själva tävlingarna. Det handlar om att peppa i förberedelser, hjälpa till att fokusera när det är dags att prestatera samt att skapa reflektion och lärande av det som händer. Här återkommer även behovet av att kunna träna på en internationell standard, med allt vad det gäller leder och problem, träningsmetoder och gemensamma läger. Men kanske mest av allt handlar behovet här och nu om kommunikation, planering och engagemang.
Utifrån ovanstående vision, kompetenser och stöd tror vi att klätterförbundet kan börja bygga en långsiktigt hållbar utveckling. En utveckling där alla engagerade, erfarna och kompetenta personer som finns i klättersverige kan vara med och bidra. En utveckling som bygger på en väl förankrad värdegrund om rättvisa och fair play. Landslagsarbetet hänger på detta sätt ihop med lokala förutsättningar, en framväxande tävlingsmiljö och en geografiskt spridd struktur av distriktstränare och läger. En samverkan som också bygger på kommittéernas arbete kring tävlingar och tränarutbildningar.
Vill du engagera dig i sportklätterlandslagets ledning?
I första hand söker vi en person som vill leda den kommande utvecklingen i ett nära samarbete med styrelse, kansli och den nya idrottskonsulenten landslag och tävling samt tillsammans med de många kompetenser och resurser som finns. Det betyder också att vi ser fram emot ett brett samarbete mellan många olika personer, så alla bidrag är välkomna. Självklart kommer vi eftersträva en jämn könsfördelning i den kommande grupp av människor som ska leda flickor och pojkar såväl som kvinnor och män i landslaget sportklättring.
Låter det ovanstående intressant och om du på ett eller annat sätt vill engagera dig i sportklätterlandslagets ledning och utveckling så tveka inte att kontakta oss på landslag-sport@klatterforbundet.se. Vi vill ha din intresseanmälan senast den 18 maj .
/Truls Neubeck
Ordförande Svenska Klätterförbundet
Truls Neubeck, Ordförande, Svenska Klätterförbundet
Truls Neubeck, Ordförande, Svenska Klätterförbundet