Tillsammans skapar vi framtidens klättring

”Klättringen utvecklas. Svenska Klätterförbundet har i dag 11.000 medlemmar, varav den största delen är juniorer med lika andel flickor och pojkar, och det finns uppskattningsvis 80.000 personer som regelbundet utövar någon form av klättring.
Det betyder att det varje dag året om klättras mycket. En stor och viktig del i att detta kan genomföras är tack vare klubbar och frivilligt engagerade. Dessutom sker mycket viktigt utvecklingsarbete i klätterförbundets regi. Genom att samla kompetens och erfarenheter kan vi tillsammans ta oss an svåra frågor om exempelvis säkerhetstänkande vid klättring, internationellt godkända utbildningssystem eller ett framgångsrikt accessarbete.
I detta arbete har våra kommittéer och dess ordföranden en mycket viktig roll. Självklart kan vi förstå att vissa av de steg som föreslås kan möta kritik, och i ett väl fungerande demokratiskt arbete är det just denna kritik som hjälper till att göra saker bättre. Men vi kan aldrig ställa upp på en kritik som riktar in sig på enskilda personer i vårt arbete. Kritik som görs genom ett destruktivt debattklimat och som utsätter såväl ideellt engagerade som aktiva utövare.
Jag vill därför tydliggöra att det arbete som kommittéerna gör är en del av förbundets gemensamma utveckling. Underlag och förslag behandlas av styrelsen i ett demokratiskt system där vi som förtroendevalda tar ansvar för att nya riktlinjer, kommentarer eller normer ligger i linje med det som medlemmarna önskar och behöver. Våra kommittéer och dess ordföranden har styrelsens fulla förtroende för sin kompetens och det viktiga arbete de gör.
Etiska ställningstaganden och värderingar har alltid varit en kärna i klättringen. Låt oss därför tillsammans verka för att den moraliska kompassen även ska gälla hur vi pratar med varandra. Svenska Klätterförbundet kommunicerar i dag genom tidningen Bergsport, hemsidan bergsport.se samt vår Facebooksida. Här kan våra redaktörer och journalister granska och skriva artiklar för att ge en rättvisande bild av både lättsamma och svåra frågor. För det som publiceras gäller, förutom alla vanliga regler för lag och rätt, även att vi försöker främja ett öppet samtalsklimat där sakfrågor kan diskuteras. Dessutom med ett språk och tilltal som gör att klättrare och andra intresserade känner sig välkomna och väl bemötta.
Jag tror nämligen inte att förbundets viktigaste uppgift är att tillgodose våra enskilda önskemål här och nu utan snarare att vi tillsammans ska kunna utveckla klättring i Sverige till något som verkligen blir bra för framtidens klättrare. Barn och ungdomar som möts av positiva förebilder och känner sig välkomna, långsiktig tillgång till våra fina klätterklippor och en bra möjlighet för såväl erfaren som nybörjare att vidareutveckla sin klättring på de sätt man själv önskar.
Den 14-15 april är det förbundsmöte. Inför detta har vi varit i kontakt med alla klubbar och massor av engagerade. Vi har fått ett underlag för vad klättrare i Sverige vill utveckla och vilket stöd de önskar från klätterförbundet. Inom kort kommer våra förslag för hur vi kan åstadkomma detta på remiss till klubbarna. Jag hoppas att det ger en möjlighet att debattera saker i rätt ordning. Samla ihop dem som verkligen hjälper till och bidrar till att klättringen genomförs och prata om vad dessa förslag betyder för er i er klubb. Diskutera om ni har andra idéer på hur det skulle kunna göras. Vi ser fram emot väl förberedda och genomarbetade kommentarer från just alla de engagerade och aktiva som möjliggör klättring och klättringens utveckling i landets alla klätterklubbar.
Huruvida vi i styrelsen har ert förtroende för det arbete vi påbörjat, det visar ni genom att rösta på förbundsmötet.”

Truls Neubeck
Ordförande, Svenska Klätterförbundet