Ingen informationsplikt om faror på bergen

produktsakerhet-klattring-bergsport-1Har klubbar en generell, lagstadgad skyldighet att informera sina medlemmar om potentiella säkerhetsrisker på bergen?
Nej, så är det inte.
Men om en klubb fixar ett arrangemang i vilket deltagarna kan anses vara konsumenter, då är läget annorlunda, enligt Konsumentverket.

Frågorna diskuterades vid ett möte i Stockholm den 29 november mellan Svenska Klätterförbundet och Konsumentverket. Bakgrunden var att klubbmedlemmar har hört av sig till klätterförbundet och varit oroliga över om de måste upplysa medlemmarna om faror som kan uppstå när man klättrar.
Parterna var ense om att ett sådant generellt ansvar är orimligt. Produktsäkerhetslagen (PSL) omfattar inte situationer när en klubbmedlem är ute och klättrar privat. En klubb bär då inget ansvar.
Däremot kan det uppstå situationer då en klubb i lagens mening tillhandahåller en tjänst, till exempel om klubben ordnar en kurs, klätterträff eller liknande. Då kan klubben ses som en näringsidkare och deltagarna som konsumenter. Och då träder produktsäkerhetslagens regler om informationsansvar in.
En slutsats efter mötet är att parterna är överens, att det är viktigt att hålla en fortsatt dialog och att det som klätterförbundet tidigare skrivit om produktsäkerhetslagen fortfarande gäller.
– Det var ett konstruktivt möte i en anda av samförstånd och vi upplever att Konsumentverket har förståelse för klättrarnas situation. Knäckfrågan är i vilka lägen en klubb är en näringsidkare och en enskild klättrare är en konsument, och vilket ansvar som då börjar gälla. Egentligen är det ingen som vet exakt eftersom det inte finns några rättsfall, säger Robin Dahlberg från klätterförbundet.

Närvarande på mötet var:

  • Robin Dahlberg, klätterförbundets säkerhetskommitté (sammankallande)
  • Kerstin Jönsson, handläggare Konsumentverket
  • Mikael Schmidt, enhetschef Konsumentverket
  • Thomas Winnberg, klätterförbundets styrelse
  • Johanna Wernqvist, klätterförbundets kansli

Följ länkarna nedan om du vill läsa mer om produktsäkerhetslagen och hur den påverkar dig som klubbmedlem och klättrare. Här kan du även ladda ned klätterförbundets säkerhetsplan, ett dokument i två delar som säkerhetskommittén rekommenderar klubbar, organisationer och större sällskap att använda när man ger sig ut i bergen.

Produktsäkerhetslagen