Incidentrapport om dödsolyckan i Lofoten

Här på Vågakallen i Lofoten föll den svenske klättraren mot sin död. Bilden är tagen på fredagen då den norska räddningsstyrkan sökte efter hans kropp. Foto: Kristian Rothli
Den 19 oktober klättrar ett replag om två personer på Nordryggen, Vågakallen i Lofoten i Norge. Högt upp på leden väljer de att vända. Vid en av de sista firningarna lossnar det block som används som ankare, varpå den ena klättraren faller nedför klippan ca 300 meter och omkommer omedelbart. Den andra klättraren är inte inkopplad i ankaret och dras därför inte med i fallet. Han larmar räddningstjänst och blir hämtad med helikopter från klippan. Den omkomna klättraren återfinns dagen efter.
Säkerhetskommittén blir informerad om händelsen klockan 10 dagen efter och påbörjar informationsinsamling. Kontakt med Norges Klatreforbunds säkerhetskommitté etableras tidigt varpå information kontinuerligt kan delas kommittéerna emellan. Olycksutredning vilar på vittnesförhör med den andra klättraren samt information från räddningsgruppen i Lofoten. Utredningen fastställer den direkta olycksorsaken samt de bidragande orsakerna och presenterar dessa i analysavsnittet och i slutsatsen.
pdf Säkerhetskommitténs incidentrapport om dödsolyckan i Lofoten. 
 


Klätterförbundets Säkerhetskommitté arbetar med att främja ökad kunskap om risk- och ansvarstänkande bland klättrare. Arbetet består bland annat av att sammanställa incidentrapporter och presentera resultaten i artiklar samt via seminarier och föreläsningar. Säkerhetskommittén strävar också efter att utarbeta riktlinjer och rekommendationer för säker klättring.
Fler incidentrapporter och annan information från säkerhetskommittén hittar du här.