NKK bultar om i Ågelsjön

Anders Henriksson (i mitten) pratar bultning vid Lilla berget i Ågelsjön. Foto: Martin Gräntz
Norrköpings Klätterklubb har börjat renovera lederna i Ågelsjön, en av landets största och mest populära klätterplatser.
Flera leder på Lilla berget har bultats om och fler står på tur. NKK har börjat kolla möjligheterna till att få bidrag för projektet.
Anders Henriksson från bultkommittén i Stockholms Klätterförbund höll nyligen en liten kurs för klubben i hur man bultar och vad man bör tänka på.
Svenska Klätterförbundets breddkommitté sponsrade kursen genom att betala bultar och hängare för 3.500 kr samt milersättning för Anders.
Läs mer på Stockholms Klätterförbunds hemsida