Linda Oscarsson nyanställd på kansliet

Linda Oscarsson, nyanställd på SKF för att arbeta med anläggningsfrågor. Här fångad mitt i säkringstagen på Grönbrinksberget söder om Stockholm. Foto: Daniel Vega
Linda Oscarsson är ny medarbetare på Svenska Klätterförbundets kansli och jobbar med frågor kring klätteranläggningar.
– Ett spännande område där det händer mycket runtom i Sverige just nu, säger hon.
33-åriga Linda kommer från Umeå och blev biten direkt när hon började klättra för tio år sedan. Hon har bland annat arbetat som instruktör för Stockholms Guidebyrå och Klättercentret, men även varit aktiv i SKF:s utbildningskommitté. Förutom att klättra vansinnigt mycket driver hon ett klätterföretag på Gran Canaria, för tillfället på distans.
På SKF är hon anläggningskonsulent och arbetar halvtid.
– Det är en projektanställning fram till jul. Jag stöttar anläggningskommittén och hjälper klubbarna med vad man ska tänka på när man bygger en ny klättervägg eller förvaltar sin befintliga vägg, berättar Linda.
Om man som klubbmedlem vill ha en ny klättervägg är det viktigt att göra rätt från början, menar hon. Många tänker direkt på finansiering och bidragsmöjligheter, men det finns fler frågor som är viktiga: projektledning, val av leverantörer, byggteknik, säkerhets-föreskrifter, samverkan med andra aktörer och så vidare.
Kontakta Linda Oscarsson om du vill veta mer.
Karin Persson.
SKF:s kansli ligger i Idrottens hus på Södermalm i Stockholm, en samlingsplats för många andra idrottsförbund. Förutom Linda jobbar här Karin Persson, Andreas Enqvist och Johanna Wernqvist. De sköter alla administrativa göromål och är varje dag flitigt upptagna i telefonsamtal eller mailkonversationer med klättrare över hela landet.
Karin Persson är heltidsanställd och som förbundets generalsekreterare har hon en ledande roll. Hon är ansvarig för ekonomifrågor, tar fram budgetförslag, sitter med på alla styrelsemöten, servar klätterlandslaget och har ansvaret för personalen på kansliet. Hon hjälper även medlemsklubbarna med frågor kring Idrott Online och utveckling.
Andreas Enqvist.
Andreas Enqvist jobbar 80 %. Han är chefredaktör för bergsport.se, skriver artiklar och Facebookinlägg om nyheter från SKF och sköter kontakterna med redaktörerna för bergsport.se och tidningen Bergsport. Han arbetar också med accessfrågor, marknads- och kommunikationsfrågor och hanterar förbundets officiella mailkonto.
Johanna Wernqvist är anställd på heltid och sköter allt som rör utbildning. Hon har kontakt med utbildningskommittén och breddkommittén, tar fram kursmaterial och kommunicerar med klubbarna om vilka utbildningar som finns.
Johanna Wernqvist. Foto: Dick Lyhammar.
Inom kort kommer en ny tjänst att utlysas: ett heltidsjobb som idrottskonsulent med ansvar för tävlings- och barn/ungdomsfrågor. Det är en projektanställning t o m 2018 med möjlighet till förlängning.
Vi återkommer med information om tjänsten, men du är välkommen att kontakta kansliet redan nu.
Förutom de anställda på kansliet arbetar flera frilansare med SKF:s mediebevakning. Annika Ringstedt och Eva Olsson är redaktörer för Bergsport och får en fast summa i ersättning för varje nummer som produceras. De planerar varje nummer och håller kontakt med skribenter, fotografer och tryckeriet i Göteborg.
Andreas Andersson är nyhetsreporter på bergsport.se. Han stöttar Andreas Enqvist och arbetar fem timmar i veckan med den allmänna nyhetsbevakningen samt är redaktör för krönikorna på nätet.