JSM lead

Eskilstuna Klätterklubb och Svenska Klätterförbundet bjuder in till JSM i lead 2017.
När: 13 maj.
Var: Eskilstuna Klätterklubb

Klasser

Junior, född 1998-1999.
Youth A, född 2000-2001.
Youth B, född 2002-2003.
Kids A, född 2004-2005 (topprep)

Anmälan

Anmälan skickas senast den 3 maj till anmalan@klattring.net. Ange namn, klubb, klass och ålder i anmälan.
Anmälningsavgift 300 kronor betalas in på plusgiro 128029-6. Efteranmälan kan göras på plats till en kostnad till 400 kronor

Tider

Följande tider är preliminära och kan komma att ändras

  • Registrering 09.00-09.45
  • Tävlingsstart 10.30
  • Uppskattat tävlingslut ca 18.00
Frågor

Frågor och synpunkter: info@klattring.net