Arvsfonden – gör din idé möjlig


Vad har Bohusläns, Kalmar, Sävsjö och Visby Klätterklubb gemensamt? De är några av Klätterförbundets klubbar som på senare år fått betydande ekonomiska bidrag från Arvsfonden. 
Arvsfonden hjälper föreningar och organisationer att förvandla bra idéer till verklighet. Mer än 400 projekt får årligen stöd ur fonden och så mycket som var femte ansökan som uppfyller villkoren får pengar för sitt projekt. År 2016 delades 734 miljoner kronor ut.
Arvsfonden stöttar föreningar på två olika sätt. Projektstöd ges till utveckling av befintlig verksamhet, metod eller pedagogik. Lokalstöd  ges till om-, till eller nybyggnation för att starta upp verksamhet eller erbjuda nya målgrupper möjlighet att delta.
Läs mer på arvsfonden.se.
Ett exempel på en klätterklubb som fått bidrag från Arvsfonden är Bohusläns Klätterklubb.
– Idén om en boulderhall har funnits länge bland många av oss klubbmedlemmar som bor permanent i Bohuslän. Ju fler som flyttar hit desto mer känner man att man vill ha en mötesplats och någonstans att träna vintertid. Den närmaste hallen ligger i Uddevalla, säger Josephine Sköldstam i Bohusläns KK.
Hela projektet hade en budget på nästan 4,4 miljoner kronor och Arvsfonden var den aktör som gick in med mes pengar i projektet. Bohusläns KK fick hela 2.712.000 kr från allmänna arvsfonden.
Har din klubb en dröm om en lokal eller projekt som behöver finansieras? Arsvfonden har tagit fram ett test som ger svar på om er idé faller inom ramen för vad de kan stötta. Testet tar inte inte mer än 5 minuter att fylla i – testa er ide på en gång. Det går även bra att kontakta Arvsfonden bolla er idé med dom. Kontaktuppgifter hittar ni på Arvsfondens hemsida.