Fortbildning för instruktörer och tränare

instruktorer-boson-628x400
Ett stort antal instruktörer och tränare samlades för ett kombinerat instruktörsseminarium och tränarträff.
Klätterförbundet arrangerade nyligen en nationell tränarträff och ett instruktörs­seminarium delvis tillsammans. Fortbildningen samlade representanter från barn- och ungdomsledare, tränare nivå 2 och auktoriserade inomhus-, sport-, klippa- och isinstruktörer.
Det var första gången som fortbildningar för auktoriserade instruktören och tränare arrangerades samtidigt. Några av fördelarna med att hålla evenemangen tillsammans var att  båda grupperna kan ha nytta av samma information samt att samla förbundets funktionärer över disciplingränserna. De gemensamma delarna handlade om skadeförebyggande träning, både teori och praktik.
Instruktörsseminarierna är ett sätt för auktoriserade instruktörer att hålla sig ajour med senaste rön, uppdaterade normer, ny utrustning mm. Minst vart tredje år ska du som instruktör delta för att hålla din licens aktiv.
Tränarträffen ägde rum för tredje gången och den är motsvarande sätt för tränare att vidareutbilda sig och diskutera aktuella frågor.