Integration genom klättring

hands-integration-628x360Idrottsrörelsen är en naturlig mötesplats mellan individer, en plats där vi möts oavsett bakgrund, erfarenheter, språkkunskaper eller tro. På många platser i Sverige har klätterklubbar engagerat sig för att erbjuda klättring till nyanlända personer.

Runt om i landet arrangerar klätterklubbar återkommande aktiviteter för att stödja integration och etablering av nyanlända.

Prova på klättring i Lysekil. Foto Fredrik Lundqvist.
Prova på klättring i Lysekil. Foto Fredrik Lundqvist.
Lysekils klätterklubb är en nystartad klubb under utveckling. Det har passat bra för dem att söka sig mot nyanlända samtidigt som övrig lokalbefolkning som vill prova på klättring. Klubben upplever att de har lyckats skapa en mötesplats där nyanlända och övrig ortsbefolkning kan möta varandra på lika villkor. Inledningsvis har de endast sökt sig till ensamkommande barn och ungdomar och har nu planer på att bjuda in ungdomsgården i Lysekil och sedan boende i området Badhusberget .
Central genomför Klätterförbundet tillsammans med Orienteringsförbundet, Sportfiskarna projektet Upplev friluftsliv i Bergsjön utanför Göteborg.  Projektet har finansierats av Svenskt Friluftsliv och tanken är att främja integration via friluftsliv. I projektet har Göteborgs Klätterklubb erbjudit alla som varit intresserade att prova på klättring i Utby.
Även Västerviks Klätterklubb har varit aktiva under våren och försommaren. De har bjudit in ensamkommande ungdomar till deras klubbklättringar vid Rådsklippan i Överum.

Ovanstående exempel är endast en bråkdel av allt vad våra klubbar gör för att främja integration. Idrott finns över hela världen och kräver inte att du kan språket innan du börjar.  Det behöver inte vara svårt att göra bidrag. Våga öppna upp för fler att vara delaktig i er idrott, det kanske är samma som de utövat tidigare, eller så är din idrott helt ny.
 Vill du engagera din klubb i arbetet att hjälpa nyanlända kan du få hjälp av SISU Idrottsutbildarna i ditt distrikt. Varje distrikt har en kontaktperson för idrott för nyanlända som arbetar specifikt med den här frågan. Här hittar du din kontaktperson.