Här är de största klätterklubbarna i Sverige

En medlem av Skånes Klätterklubb tar i på Fontainebleaus boulders. Foto: Fredrik M
Tony Påhlsson i Skånes Klätterklubb tar i på Fontainebleaus boulders. Foto: Fredrik Mattisson
Svenska Klätterförbundet (SKF) växer stadigt och  allt tyder på att 2016 blir ett rekordår i antal klubbmedlemmar.
De största klubbarna i Sverige är Solna KK, Skånes KK och Linköpings KK.
Solna är klart störst med sina 763 medlemmar. Klubben bildades 2003 av samma personer som startade företaget Klättercentret och är en av de yngsta klubbarna på topplistan. Klubben är självständig och organisatoriskt sett skild från Klättercentrets verksamhet.
Skånes Klätterklubb grundades redan 1973, samma år som SKF.
– Vi är en av de sex ursprungliga klubbarna i SKF och den första i Skåne. Numera bouldrar de flesta av våra medlemmar mest, Kjugekull ligger ju väldigt nära. Men vi har även klippklättring, till exempel Kullaberg som nyligen fick en ny förare, berättar kassören Niklas Karlsson.
Klubben har 536 medlemmar och dess mittpunkt är klätterhallen i Lund. När den invigdes i mars 1994 var den Sveriges största klätterhall till ytan. I november 1996 brann den ned, men byggdes raskt upp igen.
En orsak till att Skånes KK har kunnat hålla ett stort medlemsantal är att Lund är en studentstad, tror Niklas.
– Det finns ett stort underlag med unga människor och hittills har det inte funnits något kommersiellt klättergym här i närheten. Klubben är lite speciell med väldigt gemytlig stämning. Alla är välkomna att bygga problem och leder i klätterhallen.
Medlemsantal i svenska klätterklubbar

 1. Solna KK                         763
 2. Skånes KK                      536
 3. Linköpings KK              471
 4. Stockholms KK            460
 5. Malmö KK                      440
 6. Göteborgs KK              402
 7. Bohusläns KK               313
 8. Karbin KK                       256
 9. KFUM Umeå                 248
 10. Halmstads KK              231
 11. Eskilstuna KK               229
 12. Västerås KK                   219

På sidorna 43-44 i årets förbundsmöteshandlingar kan du se antalet medlemmar i varje svensk klubb, enligt SKF:s statistik från december 2015.
– Då hade vi 8.628 registrerade klubbmedlemmar totalt. Antalet medlemmar och klubbar ökar varje år. De senaste åren har vi haft en ökning på cirka 700 medlemmar årligen, berättar generalsekreteraren Karin Persson.
Utvecklingen har gått snabbt. För bara för några år sedan hade SKF två anställda och en omsättning på två miljoner kronor. I dag är det fyra anställda på kansliet och omsättningen har stigit till sex miljoner.
Medlemsstatistiken för 2016 är preliminär och har ännu inte bearbetats, därför är det för tidigt att publicera några siffror, men den pekar på en rekordartad ökning av antalet medlemmar.
– Det är fantastiskt. SKF är ett av få förbund som ökar inom den svenska idrottsrörelsen. Vi håller på att genomföra en otrolig resa, säger Karin Persson.