Premiär för Nordic Lead Challenge på Klätterverket

Foto: Malin Cooper-Williams, Klätterverket
Foto: Malin Cooper-Williams, Klätterverket
Den 28 mars hålls den första ledtävlingen med det förenklade formatet Nordic Lead Challenge på Klätterverket i Stockholm.
Datumet har ändrats och tävlingen är framskjuten en vecka. Den börjar kl 10 lördagen den 28 mars och inleds med en kvalomgång. Arrangör är Klätterverket med stöd av tävlingssektionen i Stockholms Klätterklubb.
De tävlande köper ett scorecard i kassan för 200 kr, vilket utgör anmälningsavgiften. Från och med kl 15 har de tävlande företräde på de utvalda lederna. Kl 17 avslutas kvalet.
Finalen sker samma dag kl 18- 20. Därefter hålls prisutdelningen.
En av nyheterna med Nordic Lead Challenge jämfört med andra tävlingsformat är att lederna i kvalet inte behöver vara byggda specifikt för tävlingen, de kan ha suttit uppe en tid. Skälet är att förenkla för den arrangerande klätterhallen, som då inte behöver stänga av delar av lokalen flera dagar i förväg. Den 28 mars kommer däremot de flesta lederna att vara nybyggda.
Nordic Lead Challenge är den nya, svenska cuptävlingen i lead och ersätter således Sverigecupen i lead. Det är de fyra bästa kvalresultaten i varje klass som används som beräkning för totalresultat och ranking. Finalerna räknas inte in i totalresultat och ranking eftersom ett annat poängsystem används.
 

Anmälan och plats
 • Anmälan senast den 20 mars till tavling@klatterverket.se. Anmälan är bindande. Efteranmälan i mån av plats kan ske på Klätterverket på tävlingsdagen.
 • Plats: Klätterverket, Marcusplatsen 17, 131 34 Nacka. Vägbeskrivning
 • Telefon: 08-641 10 48

 

Klasser
 • Seniorer, juniorer, Ungdom A, Ungdom B.
 • Varje klass är indelad i män respektive kvinnor. Ungdom B är öppen nedåt, d v s yngre är välkomna att tävla i klassen.

 

Kvalet – regler m m
 • Scorecardtävling på befintliga eller nybyggda leder (12 st leder, från 6a-8a). Aktuella leder märks med nummer och svårighetsgrad.
 • Lederna från 7c och uppåt leds, övriga leder klättras på topprep. Rött kort krävs för att de tävlande ska få leda.
 • De tävlande får klättra hur många av de 12 kvallederna de vill, men det är de 4 bästa ledernas erhållna poäng som räknas i kvalet.
 • De tävlande för sitt eget scorecard och antecknar sina egna poäng.
 • Man får göra hur många försök på lederna man vill. Men de tävlande får bara göra ett försök per led åt gången, sedan måste de ställa sig i kö och invänta sin tur.
 • De tävlande måste själva ordna någon som säkrar. Stockholms KK:s tävlingssektion ska dock försöka bistå med extra personal som kan hjälpa till att säkra. Säkraren måste ha rött kort för att säkra tävlande som leder, annars räcker det med grönt kort (minimikrav).

 

Kvalet – poängberäkning
 • I kvalet beräknas poängen efter antal klipp. 1 poäng ges för varje klipp och 2 st bonuspoäng vid urtoppning (klipp i toppankaret).
 • Antalet klipp på varje kvalled beräknas alltid till 8 st och ger maximalt 8 poäng, oavsett hur många klipp som faktiskt finns. Om en led endast har exempelvis 7 klipp får man 2 poäng för det första klippet. Om en led har 9 klipp börjar man poängräkningen först på klipp nr 2.
 • Varje led har en faktorberäkning beroende på svårighetsgrad enl. nedanstående tabell.

6a         6b         6c         7a         7b         7c         8a
x 4        x 5        x 6        x 7        x 8        x 9        x 10

Exempel på led med 8 klipp inklusive urtoppning (klipp i ankare):
5 erhållna klipp på en 7b-led ger 5 x 8 = 40 p
Urtoppning på en 7b-led ger 8 + 2 st bonuspoäng = 10 x 8 = 80 p

 • På leder som klättras på topprep placeras tejp på väggen som får symbolisera varje klipp. Den tävlande ska höjdmässigt passera tejpen med handen för att få poäng.

 

Finalen – poängberäkning
 • 6 tävlande från varje klass går vidare till final. Antalet kan justeras i förhållande till deltagarantalet, minimum är dock 3 tävlande från varje klass.
 • Format: IFSC on-sight men med 4 minuters klättertid. Rött kort krävs för att de tävlande ska få leda.
 • Leder: 3 st nybyggda finalleder av internationell svårighet, exempelvis 7b+, 7c+ och 8a+/8b.
 • Seniorer (män), juniorer (pojkar) och Ungdom A (pojkar) klättrar den svåraste leden.
 • Seniorer (kvinnor), juniorer (flickor), Ungdom A (flickor) och Ungdom B (pojkar) klättrar den mellansvåra leden.
 • Ungdom B (flickor) klättrar den lättaste leden.
 • I undantagsfall kan någon klass få klättra finalleden på topprep. Det beror på sammansättningen av finalisterna. En bedömning görs innan finalen börjar.
 • Isoleringen inleds när finalen startar. De tävlande kommer alltså att kunna se lederna i förväg, men de får inte se någon klättra dem.
 • Under finalen används huvuddomare, domare samt säkrare som arrangören tillhandahåller.
 • 3 medaljer samt priser delas ut till varje klass. Övriga sponsorspriser lottas/delas ut.
 • Resultatet rapporteras till Svenska Klätterförbundet och Bergsport.se.