Klätterutbildning för idrottslärare

Vi på Svenska Klätterförbundet vill se mer klättring i skolan. Just nu erbjuder vi gratis utbildning till lärare som vill lära ut klättring till eleverna, inne såväl som ute. Projektet genomförs tack vare stöd från organisationen Svenskt Friluftsliv.

Välkommen till klätterutbildningen

Kursen vänder sig i första hand till dig som är behörig idrottslärare i gymnasieskolan, men även idrottslärare i grundskolan är välkomna att ansöka. För att bli antagen till utbildningen krävs ingen tidigare klättererfarenhet, men du ska vara fullt frisk och ha normalgod fysik.

Innan du kan bli godkänd krävs att du har gått en första hjälpen-kurs de senaste fem åren. På vår sida med normer kan du läsa mer om de kurser som ingår i utbildningen. Klicka på länkarna för topprepsinstruktör, klätterledare samt kurs i sportklättring.

Mer klättring i skolan – målet med utbildningen för idrottslärare. Bilden är dock från ett annat tillfälle. Foto: Oscar Wånggren
Utbildningens mål
  • Du som lärare kan ansvara för klätteraktiviteter på ett säkert och inspirerande sätt inom skolans verksamhet.
  • Du blir topprepsinstruktör och klätterledare.
  • Du ska kunna koppla klättringen till skolans styrdokument och använda den som bedömningsunderlag.

Kursen ger dig som deltagare:

  • Topprepskort (grönt kort). Kunskaper att klättra och att säkra en annan klättrare vid topprepsklättring inomhus.
  • Ledkort (rött kort). Kunskaper att ledklättra och att säkra en annan ledklättrare inomhus.

Du får kunskaper som motsvarar dessa kurser:

  • Sportklätterkurs. Egna färdigheter i led- och topprepsklättring på mindre klippor där säkringarna utgörs av borrbultar.
  • Klätterledarkurs. Befogenhet att anordna topprepsklättring för grupper på mindre klippor utomhus.
  • Topprepsinstruktör. Får lov att utbilda andra och utfärda grönt kort för topprepsklättring inomhus.

Tid och plats

Kursen går över ett år och omfattar fem lärarledda tillfällen om sammanlagt åtta dagar, samt egen praktik. Varje grupp har 4-8 deltagare. Vi planerar kurser i Stockholm och Malmö, och förhoppningsvis även i Göteborg och Umeå.

Tänk på!

För att kunna träna klättring och praktisera tillsammans med en instruktör behöver du ha möjlighet att ta dig till en klättervägg som erbjuder normerade kurser. Du behöver också kunna ta dig till klätterklippor för egen träning. Det är en fördel om du har en fast klätterpartner att träna med – gärna en lärarkollega som också går kursen.

Anmäl intresse

Just nu tar vi inte emot ”nya” idrottslärare. Sista anmälan för utbildningsåret 2022-2023 var 1 maj 2022.

Har du frågor? Kontakta Eva Rimnäs på förbundskansliet.

Utomhusklättring, något av det roligaste som finns. Foto: Pim Shaitosa
En utbildning med undantag

För att ansvara för grupper i klättersammanhang krävs omfattande kunskap, inte minst med tanke på den komplexa riskbilden. Konsumentverket hänvisar till Svenska Klätterförbundets utbildningssystem när det gäller att ansvara för klättring och annan höghöjdsverksamhet med grupper. Förbundets utbildningskommitté har beviljat dispens för att denna kurs ska kunna genomföras under ett års tid – normalt sett krävs längre tids klättererfarenhet för att bli topprepsinstruktör och klätterledare.

För att dispensen ska gälla krävs att deltagarna närvarar vid alla kursdagar och genomför samt loggar egen träning. Generell dispens har också getts så att deltagarna kan agera självständigt som topprepsinstruktörer efter avslutad utbildning. Normalt ska en auktoriserad inomhusklätterinstruktör vara ansvarig. Dispensen gäller för behöriga idrottslärare inom skolans verksamhet.