Styrelsens sista möte för 2023 – här är protokollet

Svenska Klätterförbundets styrelse avslutade 2023 med ett effektivt, men ack så viktigt möte. Ett par viktiga beslut fattades.

Alla aktiva ledamöter var närvarande när Svenska Klätterförbundets styrelse hade årets sista möte. På mötet fattades beslut om nästa års budget och verksamhetsplan, samt styrelsens mötesplan för 2024.

Protokollet finns att läsa här. Tidigare mötesprotokoll hittar du på dokumentsidan.

Den 15 februari 2024 möts styrelsen digitalt, därefter följer ytterligare två digitala möten. Ett fysiskt möte arrangeras i Jönköping i maj.

Styrelsen önskar god jul och gott nytt år!