Lollo Blomberg spanar mot 2024 efter senaste styrelsemötet

Svenska Klätterförbundets ordförande Lollo Blomberg kommenterar höstens andra styrelsemöte.

Styrelsen träffades fysiskt i Stockholm denna gång och alla aktiva styrelsemedlemmar var på plats, vilket skapar en extra kick i engagemanget och diskussionerna. Mötet skedde på kansliets lokaler på Södermalm och avslutades med gemensam klättring på Moumo, följd av middag. En härlig nyhet som Emma, vår generalsekreterare, hade sparat till helgen var att Moumo nu bildat klätterklubb. Vårt senaste tillskott. Så kul, tycker vi!  

På agendan låg verksamhetsplan och budget för nästa år, presentation av ny vision, värdegrund och strategi samt diskussioner kring några enligt oss viktiga frågor.  

Några av dessa frågor kan vi avslöja redan nu.  

Den första är tillväxt, eller den så kallade anslutningsgraden av klättrare i förening. Vi uppskattar antal klättrare i Sverige till cirka 250 000. Detta baseras på data från klubbar och anläggningar, och efter att ha jämfört med flera andra länders statistik. Det innebär att bara cirka sex procent av alla klättrare är medlemmar i en förening. På ett ungefär – siffran behöver tas med ett mått krita, och beror så klart på hur vi definierar en “klättrare”. 
Men vad innebär det för förbundet? Det hänger så klart ihop med vårt medlemslöfte och vår finansieringsmodell. En arbetsgrupp är tillsatt för att arbeta vidare med området. 

Den andra frågan handlar om hur vi bättre kan stötta våra klubbar i anläggningsfrågan. Vi ser på nya möjligheter att driva anläggning för att underlätta och tillgängliggöra klättring för fler. Detta är ett otroligt viktigt steg i vår framtida utveckling och här behöver vi er klubbar, både genom engagemang och kunskap. Vi ser att anläggningsfrågan fortsatt är ett viktigt prioriterat område. 

I övrigt är vi överens om nästa års budget och verksamhetsplan, men vi väntar på beslut kring några viktiga projekt hos Riksidrottsförbundet och Svenskt Friluftsliv. Vi håller tummarna att de går igenom. 

Det första utkastet och förslaget för förbundets vision och värdegrund gav stående applåder från samtliga, och faktiskt gåshud för mig. Töntigt kanske? Nej, snarare häftigt. Förslaget kommer så klart förankras med er klubbar innan förbundsmötet 2 juni, där ni tillsammans fattar beslut om Svenska Klätterförbundets riktning. 

Två planerade digitala styrelsemöten sker i slutet av november och mitten av december. 

Lollo Blomberg, ordförande Svenska Klätterförbundet 

Förbundets styrelse på Moumo. Ola Segnestam Larsson, Frida Holstad, Lollo Blomberg, Martin Hjälle, Adam Herring, Adam Herring, Åsa Eliasson, generalsekreterare Emma Borggrén-Franck och Bobby Ong.
Bobby Ong från Göteborgs Klätterklubb, ny i styrelsen för denna mandatperiod, testar ett problem inför publik.
Förbundsrepresentation på Moumo.