Ny studie om ryggförändringar – medlemmar i SKF:s forskningsgrupp står bakom

Medlemmar i Svenska Klätterförbundets forskningsgrupp har släppt en studie som berör förändringar i ryggen hos klättrare. Fredrik Identeg, en av forskarna, beskriver studien.

Nedhopp i bouldering skulle kunna orsaka tidiga åldersförändringar i ryggen, antog forskarna i studien.

Som bakgrund till studien låg vetskapen att idrottare har stor risk att utveckla det som kallas tidiga åldersförändringar i diskarna och kotplattorna, kopplat till långvarig belastning på kotpelaren. Många förändringar är ofarliga och tillhör det naturliga åldrandet, andra kan vara kopplade till långvarig ryggsmärta. Bland annat har man sett tidiga åldersförändringar hos gymnaster, puckelpiståkare, längdskidåkare och motocrossåkare. Hypotesen i studien var att de frekventa nedhoppen från hög höjd, vid bouldering, kan vara en riskfaktor för att utveckla sådana förändringar.

15 klättrare deltog i studien. De hade lång erfarenhet av klättring och hade börjat i tidig ålder. Resultaten jämfördes med en kontrollgrupp med icke-klättrare. Alla deltagare gjorde magnetkameraundersökning (MR) av ryggen. Resultaten visade att klättrarna hade förhållandevis lite tidiga åldersförändringar i ryggen, och att det inte fanns någon skillnad gentemot kontrollgruppen. Man såg däremot att smärta i ländryggen och bröstryggen hos klättrare var mycket vanligt.

Studien är den första av sitt slag undersökandes klättrare, och ger lugnande besked avseende att detta skulle vara ett potentiellt övervägande problem inom boulderingen, även om ytterligare studier som upprepar resultaten behövs för att helt utesluta det.

Fredrik Identeg förklarar att radiologiska förändringar i ryggen är ett ämne som inte är helt lätt att undersöka.

– Det är många aspekter att ta hänsyn till. För det första har vi ännu rätt knapp kunskap om de olika förändringarna i ryggen och dess koppling till långvarig smärta. För det andra är det här en liten studie, vilket gör att slutsatserna ska tolkas med försiktighet. Som första studie på ämnet ter det sig däremot lugnande, om man jämför med hur det har sett ut inom andra sporter, säger han.

Fredrik Identeg poängterar att ryggsmärtan ändock bör tas på allvar:

– Det är anmärkningsvärt att så stor procent av klättrarna hade besvär med ryggsmärta. Vi ser ett liknande mönster med hög förekomst av ryggsmärta i CLIMB-studien, som planeras att publiceras senare i år, säger han.

Den största delen av ryggsmärta som människor upplever i vardagen kallas icke-specifik ländryggsmärta (cirka 90 procent). Det betyder att man genom radiologiska undersökningar inte kan hitta någon strukturell bakomliggande orsaka till smärtan.

– Att vår studie visar att förändringar i ryggen hos klättrare är ganska ovanligt, är utifrån den höga förekomsten av ryggsmärta trots allt lugnande. Det pekar på att ryggsmärta hos klättrare i de flesta fall beror på andra orsaker än radiologiska förändringar i kotpelaren.

Som uppföljande studie planerar deltagare från klätterförbundets forskningsråd att utforska området ytterligare. Med ny MR-teknik ska de titta på hur olika delar av diskarna i ryggen påverkas av den belastning som klättring innebär. Denna studie ger förhoppningsvis ge ytterligare klarhet i ämnet.

Studien finns att läsa i sin helhet här.