Organisationen för sportlandslaget på plats

Efter ett styrelsegodkännande under gårdagen har den nya organisationen för landslaget sportklättring godkänts. Här kommer en rapport från Landslagsledare Åsa Engström.
Nu är det bemannat o klart!
Det är så makalöst roligt att så många visat intresse för de utlysta uppdragen som coach till landslaget sportklättring! Så det var med stor glädje som jag tog mig an CV-läsningen och de personliga breven. Mycket kompetenta profiler!
Viljan att engagera sig, bidra med sin kunskap, dela med sig av sina erfarenheter och entusiasmen över att kunna ges möjligheten att vara en del av den framtida elitverksamheten har varit en röd tråd genom alla kandidaters ansökningar.
Efter slutgiltig selektering och referenstagning landade jag in ett förslag på bemanning av ledningsgruppen för landslaget sportklättring som SKFs styrelse nu har godkänt. Den nya organisationen träder i kraft från och med 1 januari 2019 och befintlig organisation upphör att gälla per 31 december 2018.
Här är nu resultatet!

Landslaget i sportklättring – organisation 2019
Som organisationsschemat visar så finns där förutom coacherna ytterligare roller. De assisterande coacherna kommer att bidra med sin kompetens, erfarenhet och sitt stöd till respektive landslag. Arbetsuppgifterna kommer vara utefter behov av respektive senior/juniorcoach som fungerar som teamledare för de assisterande coacherna. Man kan också utläsa att vi kommer verka i en matrisorganisation vilket innebär att alla kommer att ingå i ETT gemensamt team med fokus på våra atleter.
Vidare då till de seniora rådgivarna. Landslaget sportklättring kommer att ges de bästa av förutsättningar med denna uppställning. Här skulle jag vilja påstå att vi kommer att ha tillgång till absolut världsklass gällande kunskaps- och efterenhetsbank i dessa profiler! Samarbetet kommer vara situations- och individanpassat och styras utifrån det behov som landslagsmedlemmarna har. De seniora rådgivarna kommer alltså att kallas in då behov uppstår – från landslagsmedlemmar eller ledningsgrupp.
Den nya organisationen kommer börja arbeta internt relativt omgående då det inte är många veckor kvar innan uttagningar för nästa tävlingssäsong ska ske. Att se över kriterier för uttagning är en aktivitet som kommer att prioriteras för coacherna och det kommer att ske under december 2018 varefter resultat tydligt kommer att kommuniceras. Någonting som redan nu kan informeras om är att antagningen till landslaget sportklättring kommer baseras på en ansökan – en ansökan som atleten själv ska skicka in. Mer om det i en senare inlägg!
Att så många har visat intresse tar jag som ett kvitto på att det som vi nu planerar för är engagerande och lustfyllt. Den riktning som jag har tagit fasta på är att beskriva som essensen – det bästa – av den input som jag fått från samtal med aktiva, tränare, förbundskaptener inom andra idrotter. Den erfarenhet som jag har fått tagit del av, de tankar som jag fått till mig om hur vi kan få till en hälsosam elitsatsning gör mig ödmjuk och rörd.
Jag vill rikta ett stort tack till alla som visat intresse, tagit sig tid att sökt coachuppdragen! Det är verkligen en ljus framtid som väntar för tävlingsklättring i Sverige med så många fina profiler där ute!
Inom en snar framtid kommer ni att få lära känna de nya personerna i landslagsledningen lite bättre – så håll utkik efter presentationer som kommer under december!
Ha en riktigt fin november så ses vi!
Åsa Engström
Landslagsledare, Landslaget Sportklättring