Ny SKF-rapport: Sex dödsfall på fyra år

rapport-dodsfall-skf-bergsportSex dödsfall drabbade svensk klättring under åren 2011-2014. Svenska Klätterförbundets säkerhetskommitté har granskat händelserna.
De sex dödsolyckorna har antingen inträffat i Sverige, eller så har offret varit svensk.
De förolyckade var män i skiftande åldrar. En var dansk, de övriga svenskar. Hälften av dödsolyckorna inträffade i samband med nedfirning, den andra hälften i alpin miljö.
Säkerhetskommittén lyfter frågan varför laviner fortfarande är en vanlig dödsorsak, trots all erfarenhet på området, och rekommenderar att  SKF aktivt börjar delta i arbetet kring det nationella lavinutbildningssystemet SVELAV samt införlivar det i SKF:s egna utbildningar.
”Okunskap ligger antagligen bakom några av olyckorna men också attityd och dåliga rutiner, inte bara hos de enskilda klättrarna utan i hela vår gemenskap”, skriver kommittén.
Läs sammanställningen här
Ett av dödsfallen som tas upp i sammanställningen skedde i en lavinolycka i Hemsedal 2013. Läs om vad som hände i Hemsedal och reflektioner om att klättra under lavinrisk.