Många frågor diskuterades vid helgens kommittémöte

Representanter från alla kommittéer i Svenska Klätterförbundet samlades i helgen på årets konferens. Foto: Andreas Andersson
Representanter från alla kommittéer i Svenska Klätterförbundet samlades i helgen på årets konferens. Foto: Andreas Andersson

Närmare 40 personer deltog i årets kommittékonferens på Idrottens hus i Stockholm i helgen. Samtalen kretsade kring allt från nya instruktörsnormer till framtiden för svensk klättring och fjällsport.

Ordföranden Jacob Sternius inledde konferensen.

– Svenska Klätterförbundet är ett av fem förbund under Riksidrottsförbundet som växer, det finns totalt 70 förbund. Det visar att klättringen är i medvind. En av huvudfrågorna är hur vi gör klubbarna mer attraktiva, för befintliga och framtida medlemmar, sade han.

På lördagen fick alla kommittéer berätta om sin verksamhet. Eftermiddagen ägnades åt gruppdiskussioner då ordet var fritt.
Per Forsberg berättade att Anläggningskommittén får förfrågningar från exempelvis skolor som har klätterväggar och vill ha dem kontrollerade. Problemet är att det är svårt att göra hållfasthetsberäkningar i efterhand eftersom ritningar och annat underlag ofta saknas.

Många som vill bygga klätterväggar brukar också höra av sig. Enligt Per Forsberg väntar tyvärr många lite för länge med att kontakta Anläggningskommittén. De börjar bygga väggen och måste sedan rätta till fel efteråt.

Jacob Sternius, Svenska Klätterförbundets ordförande. Foto: Andreas Andersson
Jacob Sternius, Svenska Klätterförbundets ordförande. Foto: Andreas Andersson

Utbildningskommittén berättade att en ny norm – topprepsinstruktör – kommer att införas inom kort. En examinerad topprepsinstruktör ska kunna utfärda gröna kort, men även kunna hålla topprepskurser.

Topprepsinstruktör ersätter normen uppklättringsansvarig. Tanken är att förenkla för klubbarna och göra det möjligt att hålla topprepskurser utan att vara auktoriserad inomhusinstruktör.

Accesskommittén har ansökt om pengar från Svenskt Friluftsliv för att mobilanpassa accessdatabasen. Anders Wester vädjade också om fler medlemmar och påpekade att kommitténs ansvarsområde tycks bli allt större. Ett aktuellt ämne är exempelvis ansvarsfrågor vid bultning.

Jim Wasmuth från Utbildningskommittén Tränare berättade att SKF hittills har utbildat över 80 personer till att bli tränare nivå 1 och nivå 2. En projektgrupp ska se över ersättningsnivåerna till bland andra examinatorer, utbildare och tränare och komma med ett förslag.

Tävlingskommittén diskuterade nya former för leadcuper. Landslagsledningen lade fram ett förslag till rekommenderat format.
I korthet går förslaget ut på att ha kvalet på 6-8 befintliga leder, vilket gör att arrangören slipper bygga  nya leder till tävlingen. Varje deltagare får ett scorecard och får själv räkna ut poängen. Därefter hålls en final med tre nybyggda leder.

All klättring sker genom att leda. Man behöver inte ha med den yngsta klassen, som klättrar på topprep. Arrangören får inget bidrag från SKF, utan endast de rena intäkterna från tävlingen. Sedan länge har arrangörer haft full frihet att bestämma över formatet vid cuper, så förslaget är egentligen ingen ändring utan bara en rekommendation.

Reino "Nicki" Horak berättade att läget ser ljust ut för svensk tävlingsklättring, särskilt på juniorsidan. Foto: Andreas Andersson
Reino ”Nicki” Horak berättade att läget ser ljust ut för svensk tävlingsklättring, särskilt på juniorsidan. Foto: Andreas Andersson

Förbundskaptenen Reino ”Nicki” Horak tackades av Jacob Sternius för de storartade tävlingsframgångarna, framför allt i junior-VM i lead då Sverige tog en guldmedalj och ett brons.

– Vi slog till och med Frankrike, och ni kan ju tänka er vilken budget de har. Det var lite kul att skaka hand med François Legrand [legendarisk klättrare och fransk coach] efteråt, sade ”Nicki”.