GDPR och cookies

Integritetspolicy

Svenska Klätterförbundet är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in och behandlas enligt
denna policy.

Varför behandlar Svenska Klätterförbundet personuppgifter?

Svenska Klätterförbundet lagrar och hanterar personuppgifter. Detta görs för att vi ska kunna:

 • administrera Svenska Klätterförbundet verksamheter
 • kommunicera med deltagare på Svenska Klätterförbundets verksamheter
 • kommunicera information om Svenska Klätterförbundets verksamhet

Svenska Klätterförbundet behandling av personuppgifter baseras på någon av följande rättsliga grunder:

 • Uppfyllande av avtal. När någon gör ett aktivt val att delta i Svenska Klätterförbundets verksamhet måste
  vi kunna hantera personuppgifter för att fullfölja den verksamheten.
 • Berättigat intresse. I vissa fall behöver Svenska Klätterförbundets använda insamlade personuppgifter för
  att kunna uppfylla de ändamål som finns med föreningen.
 • Samtycke. Om en person uttryckligen sagt att vi får behandla personens uppgifter använder
  vi dem för det syfte som de samlades in.

Vilka personuppgifter registrerar Svenska Klätterförbundet?

 • Namn
 • Organisation
 • Befattning
 • Kontaktuppgifter

I vissa fall efter särskilt inhämtat samtycke hanteras även uppgifter om:

 • Bilder
 • Person- eller födelsenummer

Hur samlar Svenska Klätterförbundet in personuppgifter?

Personuppgifter samlas in:

 • i samband med anmälan till verksamhet
 • i kontakt med partnerorganisationer
 • vid anmälan till Svenska Klätterförbundets nyhetsbrev
 • i vissa fall tas bilder på Svenska Klätterförbundets aktiviteter

Hur länge sparar Svenska Klätterförbundets personuppgifter?

Svenska Klätterförbundets sparar dina personuppgifter så länge som vi bedömer att det krävs för att uppfylla det
som var syftet när vi samlade in dem, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Efter det rensas dina personuppgifter ut, alternativt avidentifieras så att de inte längre kan kopplas till dig.

Vilka delar Svenska Klätterförbundets personuppgifter med?

Kontaktuppgifter kan delas till andra medlemsorganisationer inom Svenska Klätterförbundets. Personuppgifter kan
delas med tredje part för administration av vår verksamhet.

Till exempel kan deltagarinformation och liknande vid konferenser, nätverksträffar och utvecklingsprogram som delas med utbildningsanordnare och konferensanläggningar.

Personuppgifterna kommer utöver detta inte att överföras till tredje part. Svenska Klätterförbundets säljer eller sprider aldrig vidare personuppgifter från våra register. Om Svenska Klätterförbundets vid något undantagstillfälle
måste dela dina personuppgifter med aktör i tredje land kommer du att informeras särskilt.

Svenska Klätterförbundets använder externa webbplatser för delar av vår kommunikation. För dessa gäller
respektive webbplats användarvillkor och integritetspolicy.

Vilka rättigheter har du till information om hantering och lagring av
dina personuppgifter?

Vill du veta om och hur Svenska Klätterförbundets hanterar just dina personuppgifter kan du skicka en undertecknad begäran till oss. Du har rätt till att kostnadsfritt en gång per år få en sammanställning av hur vi hanterats dina personuppgifter. Du har också rätt att få dina uppgifter rättade. För mer information kan du kontakta kansliet@klatterforbundet.rf.se.

Tillsynsmyndighet för dessa frågor är Datainspektionen.

Om cookies på klatterforbundet.se

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats få tillgång till information om webbplatsen innehåller cookies och ändamålet med användningen av dessa. Besökaren ska också kunna lämna sitt samtycke till att cookies används.

Klatterforbundet.se använder cookies för att förbättra din internetupplevelse. Cookies används för att hålla reda på användarspecifik information för dig som besökare eller inloggad, så att webbplatsen ska fungera korrekt.

Vill du inte acceptera cookies kan du ställa in din webbläsare så att den automatiskt nekar lagring av cookies, eller informerar dig varje gång det begärs att få lagra en cookies. Genom webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.