Utbildningskommittén

Utbildningskommittén arbetar med förbundets utbildningar och examinationer.

Utbildningskommittén

Kommitténs uppdrag är att förbundets utbildningar och examinationer håller hög kvalitet genom att:

  • Utvärdera, föreslå och revidera innehåll, normer och handledningar för utbildningar, kurser och examinationer.
  • Utveckla utbildningar så att fler ges möjlighet att nå den höga kvalitet som krävs för att bli instruktör.
  • Bistå klubbar och förbundet med kompetens, råd och information angående kurser, utbildningar och examinationer.
  • Säkerställa att förbundets instruktörsutbildningar är UIAA-certifierade.

En plats för engagemang

Klätterförbundets kommittér spelar en viktig roll för att utreda, föreslå och genomföra aktiviteter som utvecklar förbundets olika verksamhetsområden. Kommittéerna har en viktig rådgivande funktion för att utveckla kompetens och sprida erfarenhet till alla klättrare och klubbar. Vid behov kan kommittéerna representera förbundet nationellt och internationellt.

Kontakta utbildningskommittén

Utbildningskommittén består av Oskar Brodén, klippa, is, Håkan Hammarberg, sektionsansvarig inomhus, Stefan Lindblom, sektionsansvarig is, Linda Oscarsson, inomhus, sport, Christian Persson, sektionsansvarig klippa och Sami Ylinen, inomhus, sport.

Arbetet med kommittéerna är ideella förtroendeuppdrag. För att detta uppdrag ska lyckas på bästa sätt ska förbundet stödja kompetensutveckling samt ledarutveckling bland kommittéernas ordförande och övriga representanter.

Vill du bidra med engagemang i någon av våra kommittéer eller på annat vis? Skicka en intresseanmälan till vårt kansli.

Kontakta oss

Emma Borggrén-Franck

Generalsekreterare

emma.borggren@klatterforbundet.rf.se
08-699 65 23

Patrik Blom

Landslag, tävling & träning

patrik.blom@klatterforbundet.rf.se
08-699 65 24

Janna Holmqvist

Kommunikation & anläggning

janna.holmqvist@klatterforbundet.rf.se
070-445 04 38

Andreas Enqvist

Information, access

andreas.enqvist@klatterforbundet.rf.se
08 699 65 21

Eva Rimnäs

Utbildningsadministration

eva.rimnas@klatterforbundet.rf.se
070-356 27 05