Säkerhetskommittén

Säkerhetskommittén sprider kunskap om säkerhet, risk- och ansvarstänkande bland klättrare.

Säkerhetskommitténs uppdrag

Kommitténs uppdrag är att främja ökad kunskap för risk- och ansvarstänkande bland klättrare genom att:

  • Hålla sig uppdaterade över klätterolyckor i Sverige.
  • Administrera och utveckla förbundets incidentrapportering.
  • Utreda och analysera incidenter för att dra lärdomar till olycksförebyggande arbete.
  • Utarbeta säkerhetsrekommendationer för klättring.
  • Ge råd och sprida säkerhetsinformation om klättring.

En plats för engagemang

Klätterförbundets kommittér spelar en viktig roll för att utreda, föreslå och genomföra aktiviteter som utvecklar förbundets olika verksamhetsområden. Kommittéerna har en viktig rådgivande funktion för att utveckla kompetens och sprida erfarenhet till alla klättrare och klubbar. Vid behov kan kommittéerna representera förbundet nationellt och internationellt.

Kontakta säkerhetskommittén

Säkerhetskommittén består av Robin Dahlberg, talesperson, och Per Forsberg.

Arbetet med kommittéerna är ideella förtroendeuppdrag. För att detta uppdrag ska lyckas på bästa sätt ska förbundet stödja kompetensutveckling samt ledarutveckling bland kommittéernas ordförande och övriga representanter.

Vill du bidra med engagemang i någon av våra kommittéer eller på annat vis? Skicka en intresseanmälan till vårt kansli.

När skadan är skedd

Gör en incidentrapport.

Kontakta oss

Emma Borggrén-Franck

Generalsekreterare

emma.borggren@klatterforbundet.rf.se
08-699 65 23

Patrik Blom

Landslag, tävling & träning

patrik.blom@klatterforbundet.rf.se
08-699 65 24

Janna Holmqvist

Kommunikation & anläggning

janna.holmqvist@klatterforbundet.rf.se
070-445 04 38

Andreas Enqvist

Information, access

andreas.enqvist@klatterforbundet.rf.se
08 699 65 21

Johanna Wernqvist

Utbildning, friluftsliv

johanna.wernqvist@klatterforbundet.rf.se
08-699 65 22

Eva Rimnäs

Utbildningsadministration

eva.rimnas@klatterforbundet.rf.se
070-356 27 05