Medicinska kommittén

Medicinska kommittén ansvarar för kompetens och expertis i förbundets medicinska arbete.

Medicinska kommittén

Kommitténs uppdrag är att ansvara för kompetens och expertis i förbundets medicinska arbete genom att:

  • Samordna en kunskapsbank samt ge råd inom klätterskador, skadeförebyggande insatser och höghöjdsmedicin.
  • Kontinuerligt utöka förbundets skadehjälpsnätverk.
  • Utvärdera, revidera och föreslå normer för förbundets första hjälpen-utbildning.

En plats för engagemang

Klätterförbundets kommittér spelar en viktig roll för att utreda, föreslå och genomföra aktiviteter som utvecklar förbundets olika verksamhetsområden. Kommittéerna har en viktig rådgivande funktion för att utveckla kompetens och sprida erfarenhet till alla klättrare och klubbar. Vid behov kan kommittéerna representera förbundet nationellt och internationellt.

Kontakta medicinska kommittén

Arbetet med kommittéerna är ideella förtroendeuppdrag. För att detta uppdrag ska lyckas på bästa sätt stöttar förbundet kompetensutveckling samt ledarutveckling bland kommittéernas ordförande och övriga representanter.

Vill du bidra med engagemang i någon av våra kommittéer eller på annat vis? Skicka en intresseanmälan till vårt kansli.

Kontakta oss

Emma Borggrén-Franck

Generalsekreterare

emma.borggren@klatterforbundet.rf.se
08-699 65 23

Patrik Blom

Landslag, tävling & träning

patrik.blom@klatterforbundet.rf.se
08-699 65 24

Janna Holmqvist

Kommunikation & anläggning

janna.holmqvist@klatterforbundet.rf.se
070-445 04 38

Andreas Enqvist

Information, access

andreas.enqvist@klatterforbundet.rf.se
08 699 65 21

Johanna Wernqvist

Utbildning, friluftsliv

johanna.wernqvist@klatterforbundet.rf.se
08-699 65 22

Eva Rimnäs

Utbildningsadministration

eva.rimnas@klatterforbundet.rf.se
070-356 27 05