Alpina kommittén

Alpina kommittén stödjer och utvecklar svensk alpin klättring.

Alpina kommittén

Kommitténs uppdrag är att stödja utveckling av svensk alpin klättring genom:

  • Att sprida relevant information angående alpin- och expeditionsklättring.
  • Att stötta och ge råd om stil och etik inom alpin klättring.
  • Föreläsningar om alpin klättring.
  • Utmärkelser inom alpin klättring.
  • Fördelning av bidrag för alpin klättring.
  • Utbildning inom alpin klättring.

En plats för engagemang

Klätterförbundets kommittér spelar en viktig roll för att utreda, föreslå och genomföra aktiviteter som utvecklar förbundets olika verksamhetsområden. Kommittéerna har en viktig rådgivande funktion för att utveckla kompetens och sprida erfarenhet till alla klättrare och klubbar. Vid behov kan kommittéerna representera förbundet nationellt och internationellt.

Kontakta alpina kommittén

Alpina kommittén består av Rafael Jensen, ordförande, Ted Ekberg, Ewa Hellström Boström, Erik Massih, Eva Sehlin och Micael Sundberg.

Arbetet med kommittéerna är ideella förtroendeuppdrag. För att detta uppdrag ska lyckas på bästa sätt stödjer SKF kompetensutveckling samt ledarutveckling bland kommittéernas ordförande och övriga representanter.

Vill du bidra med engagemang i någon av våra kommittéer eller på annat vis? Skicka en intresseanmälan till vårt kansli.

Kontakta oss

Emma Borggrén-Franck

Generalsekreterare

emma.borggren@klatterforbundet.rf.se
08-699 65 23

Patrik Blom

Landslag, tävling & träning

patrik.blom@klatterforbundet.rf.se
08-699 65 24

Janna Holmqvist

Kommunikation & anläggning

janna.holmqvist@klatterforbundet.rf.se
070-445 04 38

Andreas Enqvist

Information, access

andreas.enqvist@klatterforbundet.rf.se
08 699 65 21

Johanna Wernqvist

Utbildning, friluftsliv

johanna.wernqvist@klatterforbundet.rf.se
08-699 65 22

Eva Rimnäs

Utbildningsadministration

eva.rimnas@klatterforbundet.rf.se
070-356 27 05