Alpina kommittén

Alpina kommittén stöttar och utvecklar svensk alpin klättring.

Alpina kommittén

Kommitténs uppdrag är att stödja förbundskansliet att utveckla svensk alpin- och expeditionsklättring. Kommittén stöttar, ger råd och tipsar kansliet om

  • Stil och etik
  • Utmärkelser
  • Relevant information att sprida
  • Fördelning av bidrag

En plats för engagemang

Klätterförbundets kommittér spelar en viktig roll för att utreda, föreslå och genomföra aktiviteter som utvecklar förbundets olika verksamhetsområden. Kommittéerna har en viktig rådgivande funktion för att utveckla kompetens och sprida erfarenhet till alla klättrare och klubbar. Vid behov kan kommittéerna representera förbundet nationellt och internationellt.

Kontakta alpina kommittén

Alpina kommittén består av Rafael Jensen, ordförande, Ewa Hellström Boström, Erik Massih, Eva Sehlin och Micael Sundberg.

Arbetet med kommittéerna är ideella förtroendeuppdrag. För att detta uppdrag ska lyckas på bästa sätt stödjer SKF kompetensutveckling samt ledarutveckling bland kommittéernas ordförande och övriga representanter.

Vill du bidra med engagemang i någon av våra kommittéer eller på annat vis? Skicka en intresseanmälan till vårt kansli.

Kontakta oss

Emma Borggrén-Franck

Generalsekreterare

emma.borggren@klatterforbundet.rf.se
08-699 65 23

Patrik Blom

Landslag, tävling & träning

patrik.blom@klatterforbundet.rf.se
08-699 65 24

Andreas Enqvist

Kansliansvarig

andreas.enqvist@klatterforbundet.rf.se
08 699 65 21

Eva Rimnäs

Utbildningsadministration

eva.rimnas@klatterforbundet.rf.se
070-356 27 05